Go to abstract

Samenvatting

Nationale en internationale wetgeving is erop gericht dat chemische stoffen veilig worden geproduceerd, verwerkt en gebruikt. Zo is in de Europese wetgeving REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van CHemische stoffen) vastgelegd dat de industrie verantwoordelijk is dat de chemische stoffen die ze op de markt brengen, veilig kunnen worden geproduceerd en gebruikt. Toch kunnen er op korte of lange termijn nieuwe risico's van stoffen voor mens of milieu ontstaan. Van stoffen die al langer worden gebruikt, kunnen ongewenste effecten aan het licht komen als de stof via een andere blootstellingsroute (bijvoorbeeld inhalatie) bij de mens binnenkomt. Ook nieuw op de markt gebrachte stoffen die bijvoorbeeld niet voldoende zijn getest, kunnen de gezondheid van mens en milieu schaden. Voor zowel bestaande als nieuwe stoffen geldt bovendien dat een screening vooraf nooit alle mogelijke schadelijke effecten kan onderkennen. Sinds 2012 doet het RIVM onderzoek naar methoden om dergelijke nieuwe risico's van stoffen, ook wel New or Emerging Risks of Chemicals (NERCs) genoemd op te sporen, zodat tijdig maatregelen kunnen worden genomen. Het gaat hierbij om de blootstelling en nadelige effecten van stoffen voor werkers, consumenten en het milieu. Daarbij kan het gaan om onbekende risico's van bestaande stoffen of risico's van nieuwe stoffen. Dit rapport is een voortgangsrapportage van de onderzoeksresultaten die tot nu toe voor de drie beschermingsgroepen verkregen zijn. In dit onderzoek zijn methodieken ontwikkeld voor het vinden van potentiële NERCs. Een voorbeeld hiervan is de signalering van diacetyl als nieuw risico voor Werkers. Blootstelling van werkers via de lucht aan smaakstoffen die diacetyl bevatten kan zeer ernstige luchtwegaandoeningen veroorzaken en kan bijvoorbeeld vrijkomen bij de productie van popcorn. Als maatregel hiervoor wordt aanbevolen om een veilig blootstellingsniveau op te stellen, en beschermingsmaatregelen te treffen, zoals het gebruik van luchtfilters, om de gevolgen te beperken. Een strategie is in ontwikkeling waarbij de methodieken geïntegreerd worden om na te gaan in hoeverre een gesignaleerde NERC ook voor de andere beschermingsgroepen schadelijk kan zijn.

Abstract

Despite existing legislation to prevent or manage the risks of chemical substances, chemical risks continue to emerge on the short or long term. On the one hand, these risks can be the result of new substances, new applications, technological developments or process innovations. On the other hand adverse effects not recognized before might arise from the long-term use of existing substances. Therefore, a project coordinated by RIVM Bureau REACH and financed by the Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment, the Ministry of Social Affairs and Labour and the Ministry of Welfare and Sport was initiated in 2012 advocating the development of a system to identify New or Emerging Risks of Chemicals (NERCs) at an earliest stage. The project aims to link (new) information on chemical stressors to effects for three protection goals - workers, consumers and the environment- with the purpose to better protect man and the environment. This report summarizes the progress of work and results of the project presenting the methodologies in finding and prioritizing NERCs for each protection goal, and suggesting measures in order to reduce exposure of the selected NERCs in the nearby future. In addition to similarities in the methodologies for the identification of NERCs, the complexity and route of exposure of NERCs also resulted in differences in approaches for the three protection goals. The common features are using various sources (e.g. scientific literature, news sites, websites, electronic databases, stakeholder networks) for searching information and the evaluation of information involving international networks of experts to assess the causality between the chemical exposure and the effect. The next and future steps in the identification of NERCs is to develop a stepwise comprehensive strategy including follow-up measures, where needed, to manage, restrict or reduce the exposure of such compounds.

Overig

Grootte
959KB