Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft een gebruiksvriendelijk computerprogramma (QMRAspot) ontwikkeld dat de kans berekent op infecties door ziekteverwekkende microorganismen in drinkwater. Het onderhavige rapport is een handleiding, waarin wordt uitgelegd hoe QMRAspot (Quantitative Microbial Risk Assessment from surface water to potable drinking water) gebruikt kan worden en wat de onderliggende rekenmodellen zijn. Het model is voornamelijk bedoeld voor ziekteverwekkende micro-organismen in drinkwater dat uit oppervlaktewater wordt gewonnen. De handleiding is van toepassing op de meest recente modelversie (2.0, september 2014). De Nederlandse drinkwaterbedrijven, die drinkwater produceren uit oppervlaktewater en grondwater, zijn wettelijk verplicht om aan te tonen dat minder dan één op tienduizend personen per jaar een infectie oploopt door de consumptie van ongekookt drinkwater. QRMAspot is oorspronkelijk ontwikkeld voor Nederland, maar kan wereldwijd worden toegepast door drinkwaterbedrijven, onderzoekers en beleidsmakers. In deze handleiding wordt in detail beschreven hoe gegevens voor de risicoschattingen kunnen worden aangeleverd, hoe deze gegevens statistisch worden geanalyseerd en hoe de risicoschatting op consistente en transparante wijze kan worden uitgevoerd. Ook worden twee veel voorkomende toepassingen van QMRAspot besproken. De eerste toont het effect op het infectierisico van een hoge besmettingsgraad op locaties waar de drinkwaterbedrijven het oppervlaktewater onttrekken. De tweede toepassing demonstreert in welke mate één enkel monster waarin micro-organismen zijn aangetoond, bijdraagt aan het infectierisico.

Abstract

RIVM has developed a user-friendly computational tool (QMRAspot) to calculate the risk of becoming infected by pathogenic microorganisms in drinking water. This report is a manual in which it is explained how QMRAspot (Quantitative Microbial Risk Assessment from surface water to potable drinking water) can be used, and what the underlying models are. The tool is mainly aimed at pathogenic microorganisms in drinking water produced from surface water. The manual applies to the most recent tool version (2.0, September 2014).

The Dutch drinking water companies that produce drinking water from surface water and groundwater are obliged by law to demonstrate that less than one per then thousand persons per year acquire an infection by consumption of unboiled drinking water. QRMAspot was originally developed for the Netherlands, but can be applied worldwide by drinking water companies, researchers and policy makers.

This manual describes in detail how data for the risk assessments can be provided, how these data are analysed statistically, and how the risk assessments can be conducted in a consistent and transparent manner. In addition, two frequently occurring applications of QMRAspot are discussed. The first application demonstrates the effect on the infection risk of a high contamination at locations where the drinking water companies abstract surface water. The second application demonstrates to what extent one single sample, in which microorganisms were detected, contributes to the infection risk.

Overig

Grootte
1.53MB