Radioactiviteitsmetingen aan ‘negatieve ionen’-consumentenproducten

Radioactiviteitsmetingen aan ‘negatieve ionen’-consumentenproducten

Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport bevat een erratum d.d. 02-08-2022 op pagina 33

Dit is een vertaling van een RIVM briefrapport dat eerder in het Nederlands is uitgebracht onder rapportnummer 2021-0239.

Van producten met ‘negatieve ionen’, zoals sieraden en slaapmaskers, zeggen verkopers dat ze de gezondheid verbeteren. Maar deze producten kunnen radioactieve stoffen bevatten die zogeheten ioniserende straling uitzenden. Deze straling kan weefsel en DNA beschadigen, wat schadelijk is voor de gezondheid. De drager van de sieraden staat aan deze straling bloot. In de Verenigde Staten mogen deze producten daarom inmiddels niet meer worden verkocht.

Op verzoek van de ANVS heeft het RIVM onderzoek gedaan aan 10 negatieve ionen-producten. De aanleiding was een signaal van een inwoner van Nederland dat negatieve ionen-producten radioactieve stoffen kunnen bevatten. Het RIVM heeft uitgezocht of dit echt zo was, en aan welke stralingsdosis de huid blootstaat als iemand het product draagt.

Alle 10 producten bevatten meer radioactiviteit dan volgens de wet is toegestaan. De drager van de producten staat hierdoor via de huid bloot aan een extra dosis straling. Ook kan niet worden uitgesloten dat bijvoorbeeld de huid rood wordt op de plek waar het product wordt gedragen.

In de wet staat dat er geen radioactiviteit in consumentenproducten mag zitten, tenzij daarvoor een rechtvaardiging is afgegeven. Dat is niet het geval voor deze producten. Rechtvaardiging betekent dat blootstelling aan ioniserende straling alleen is toegestaan als de voordelen opwegen tegen de mogelijke gezondheidsschade.

Abstract

This report contains an erratum d.d. 02-08-2022 on page 33.

This is a translation of an RIVM letter report that was published earlier in Dutch under report number 2021-0239.

Sellers of ‘negative ion’ consumer products, such as jewellery and eye masks, state that these products improve your health. But these products can contain radioactive substances that emit so-called ionising radiation. This radiation can damage tissue and DNA, which is bad for your health. The wearer of the jewellery is exposed to this radiation. In the United States of America it is no longer allowed to sell these products.

The ANVS asked RIVM to investigate 10 negative ion consumer products. The reason was that a Dutch citizen had alerted the ANVS that negative ion products can contain radioactive substances. RIVM assessed if this was the case, and what the radiation dose for the skin would be for someone wearing the products.

All 10 products contain more radioactivity than legally permitted. The skin of the wearer of the products is exposed to an added radiation dose. Effects like redness of the skin at the site where the product is worn cannot be ruled out.
The law states that radioactivity in consumer products is not allowed, unless it is deemed justified. For the investigated products this is not the case. Justification means that exposure to ionizing radiation is only allowed if the advantages outweigh the possible health detriment.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
5429 kb