Radionuclides in Dutch wastewater. A pilot study

Radionuclides in Dutch wastewater. A pilot study

Go to abstract

Samenvatting

In Nederland mogen ondernemers onder bepaalde voorwaarden radioactieve stoffen lozen op het openbare riool. Dat zijn vooral ziekenhuizen met een afdeling nucleaire geneeskunde. Via patiënten komen de gebruikte radionucliden in het toilet terecht en dus in de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Maar ook onderzoeksinstellingen en industrie lozen deze stoffen.

Radioactieve stoffen die in het afvalwater van bedrijven of industrie zitten, zijn op te sporen in de watermonsters van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI Rioolwaterzuiveringsinstallatie (Rioolwaterzuiveringsinstallatie)’s). Dat blijkt uit deze pilot van het RIVM. Dit was tot nu toe niet onderzocht in Nederland.

De pilot geeft een eerste indruk welke radionucliden in het rioolwater aantoonbaar zijn. In deze metingen zijn jodium-131 en lutetium-177 gevonden. Deze radionucliden komen van ziekenhuizen met een afdeling nucleaire geneeskunde.

Deze informatie geeft handvatten voor meer onderzoek. Bijvoorbeeld of RWZI-medewerkers onbedoeld aan radionucliden blootstaan. En of daarvoor beschermende maatregelen nodig zijn. Verder zou een meetnet kunnen worden opgezet door structureel bij alle RWZI’s in Nederland radionucliden in rioolwater te meten. Met dit soort informatie kunnen onverwachte lozingen of een ongeval met straling worden opgespoord.

Voor de pilot is het systeem gebruikt dat tijdens de corona-epidemie in Nederland is opgezet om via de rioolwaterzuiveringsinstallaties te volgen hoeveel mensen er besmet zijn met het virus. Op basis van dit beperkte onderzoek is niet bekend in welke hoeveelheden radionucliden in Nederland in het riool te vinden zijn.

Het is nuttig om rioolwater op radioactieve stoffen te onderzoeken, omdat de nucleaire geneeskunde groeit en verandert. Dit komt onder andere door technologische ontwikkelingen. Ook zijn andere radionucliden in opkomst voor nieuwe medische behandelingen. Een voorbeeld is de inwendige bestraling van prostaatkanker met lutetium-177. Jodium-131 wordt al lange tijd gebruikt om aandoeningen van de schildklier te behandelen.

Abstract

Certain public bodies and private enterprises are allowed to discharge radioactive substances into the Dutch sewage system under strict conditions. Most of these substances come from hospitals, specifically from patients undergoing a nuclear medicine procedure. Such patients will discharge radioactive substances into the sewage system through toilet use. Ultimately, the radioactivity ends up in a wastewater treatment plant (WWTP). Other sources of the discharge of radioactive substances into the sewage system include research facilities and general industry.

In this RIVM pilot study, we show that radioactive substances in wastewater can be detected in the water sampled at the WWTPs. This has not been investigated before in The Netherlands.

This study provides an initial insight into the radionuclides that can be measured in wastewater samples. In our preliminary measurements, iodine-131 and lutetium-177 were detected. These radionuclides originate from hospitals with a nuclear medicine department.

The provided data offers guidance for further research. Such as, whether employees of a WWTP are exposed to radionuclides and if protection against this exposure is needed. In addition, a measurement network could be set up to gain knowledge on the Dutch radiological background value. This kind of knowledge could be used to identify unexpected discharges or incidents with radioactivity.

This research was conducted by using the COVID-19 monitoring infrastructure set up to analyse wastewater samples collected from WWTPs. Given the limitations of this study, the quantities of radionuclides present in the Dutch sewage remain unknown.

Research on radionuclides in wastewater is important, as nuclear medicine undergoes constant change. While iodine-131 has been used for decades to treat thyroid disorders, new nuclides are emerging for novel medical treatments. An example is the use of lutetium-177 for a new type of prostate cancer treatment.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
3083 kb