Go to abstract

Samenvatting

De metingen van radon-222 in een aantal grondwater- en drinkwatermonsters uit Overijssel en Limburg laten duidelijk zien dat de grenswaarde van 100 Becquerel per liter (Bq.l-1), de maat voor radioactiviteit per liter watermonster, niet wordt overschreden. In grondwater variëren de meetwaarden van 1,6 - 16,7 Bq.l-1 en in het daaruit geproduceerd drinkwater van 0,2 - 9,5 Bq.l-1. Een vergelijking met de resultaten uit de vorige meetcampagne in 1995 laat zien dat het radon-222 gehalte in Nederland zich op een laag en constant niveau bevindt. Volgens de Europese Euratom Richtlijn (2013/51/EC) is het niet nodig om de bepaling van radon-222 in het nationale drinkwatermonitoringprogramma op te nemen als kan worden aangetoond dat de waarden ver onder de norm zitten. De huidige routinematige bepaling van totaal-alfa, totaal-bèta en tritium is voldoende voor de meeste radioactiviteitsparameters en geeft een betrouwbare schatting van de dosis (indicatieve dosis).

Abstract

The determination of radon-222 in a number of groundwater and finished drinking water samples from the Dutch provinces Overijssel and Limburg has clearly shown that the parametric value of 100 Becquerel per liter (Bq.l-1), the measure of radioactivity per liter water sample, is not exceeded. In groundwater the radon-222 activity concentration ranges from 1.6 - 16.7 Bq.l-1, and in finished drinking water from 0.2 - 9.5 Bq.l-1.

A comparison of the data with an earlier campaign in 1995 shows that radon-222 activity concentrations in water samples in the Netherlands are at a constant and low level.

Following Euratom Directive (2013/51/EC) it is not necessary to imply radon-222 in the Dutch drinking water monitoring programme if it is clearly demonstrated that all data are well below accepted levels. The routine determination of gross-alpha, gross-beta and tritium covers most radioactivity parameters and gives an accurate estimation of the dose (indicative dose).

Overig

Grootte
500KB