Report on the swine influenza surveillance pilot

Report on the swine influenza surveillance pilot

Go to abstract

Samenvatting

Varkensgriep bij varkens komt veel voor in West-Europese landen. Sommige varkensgriepvirussen kunnen overgaan van varken naar mens. Dat gebeurt niet vaak en meestal alleen bij mensen die veel in contact komen met varkens. De klachten zijn over het algemeen mild, maar griepvirussen van varkens en mensen kunnen ook vermengen en dan tot ernstigere klachten leiden. Het is niet bekend welke griepvirussen voorkomen bij varkens in Nederland.

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ( LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)) willen daarom meer inzicht krijgen welke varianten van varkensgriep op Nederlandse varkensbedrijven voorkomen. Deze varianten kunnen dan zo nodig worden vergeleken met de varianten van griepvirussen die bij mensen zijn gevonden. Hiervoor is in 2022 in nauwe samenwerking met varkensdierenartsen een pilot opgezet.

In de pilot zijn bij 90 varkenshouderijen monsters getest op griepvirussen die kunnen voorkomen bij zoogdieren, mensen en vogels. Er zijn verschillende varianten van varkensgriepvirussen van het subtype H1 en één van het subtype H3 gevonden. De zeer besmettelijke variant van vogelgriep (H5) is niet aangetoond bij varkens. De medicijnen, die bij mensen werken tegen griepvirussen, bleken ook te werken tegen de gevonden varkensgriepvirussen.

In de pilot is onder andere veel kennis verzameld over de erfelijke eigenschappen van varkensgriepvirussen. Met deze informatie kan beter worden achterhaald waar het virus vandaan komt als mensen met een varkensgriepvirus zijn besmet. Ook kan zo worden achterhaald of varkens-, vogel- en menselijke griepvirussen vermengen.

Het onderzoek is anoniem gedaan op verschillende soorten varkensbedrijven: bij reguliere varkenshouderijen, enkele varkensbedrijven waar varkens buiten lopen en bij bedrijven waarbij naast varkens ook pluimvee, koeien of paarden aanwezig zijn.

De monsters zijn op de bedrijven genomen door in een hok met varkens met griepachtige verschijnselen een touw op te hangen om aan te kauwen. Ook zijn uitstrijken genomen uit de neus bij een ziek dier. Daarnaast zijn monsters onderzocht van dode varkens waarbij het vermoeden was dat ze griep hadden. Dit is ook gedaan bij een groep controlevarkens zonder griepverschijnselen.

De pilot is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van het RIVM, de Gezondheidsdienst voor dieren (Royal GD Gezondheidsdienst voor Dieren (Gezondheidsdienst voor Dieren)), het Erasmus Medisch Centrum ( EMC Erasmus Medisch Centrum (Erasmus Medisch Centrum)) en de Wageningen Bioveterinairy Research ( WBVR Wageningen Bioveterinary Research (Wageningen Bioveterinary Research)). Dit consortium beveelt aan om dit onderzoek meerdere jaren te blijven doen. Dat geeft meer inzicht hoe de varkensvirussen zich verspreiden op de varkensbedrijven, of er nog meer varianten zijn, en of er besmettingen zijn met vogel- en menselijke griepvirussen.

Abstract

Swine influenza is prevalent among pigs in Western European countries. Some swine influenza viruses can be transmitted to humans. However, this is a rare occurrence and typically restricted to individuals who have significant contact with pigs. Symptoms are generally mild, but when swine and human influenza viruses mix, they can lead to more severe symptoms. Currently, the specific swine influenza virus strains that are present in the Netherlands are unknown.

The Ministry of Health, Welfare and Sport and the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality would therefore like to gain a better understanding of the swine influenza strains on Dutch pig farms. These strains can then be compared with the influenza virus strains found in humans when necessary. To achieve this, a pilot was established in 2022 in close cooperation with pig veterinarians.

In the pilot, samples from 90 pig farms were tested for influenza viruses that can infect mammals, humans and birds. Various strains of swine influenza viruses of subtype H1 and one of subtype H3 were identified. The highly contagious avian influenza strain (H5) was not detected in pigs. Medicines effective against human influenza viruses were also found to work against the identified swine influenza viruses.

In addition, the pilot yielded extensive knowledge about the genetic characteristics of swine influenza viruses. This information can help trace the origins of a swine influenza virus when humans are infected and can also help determine whether swine, avian and human influenza viruses have mixed.

The surveillance was conducted anonymously on various types of pig farms, including regular pig farms, some with free-range pigs, and mixed farms where pigs poultry, cattle or horses are raised together.

Samples were collected on the farms by having pigs chew on a rope or taking individual nasal swabs from diseased pigs. In addition, samples were examined from dead pigs at autopsy suspected of having contracted swine influenza and a group of control pigs with no suspicion of influenza.

The pilot was carried out by a consortium of RIVM, Royal GD, Erasmus Medical Center (EMC) and Wageningen Bioveterinary Research (WBVR). This consortium recommends extending the surveillance on swine influenza in a One Health setting in order to gain more insight into how viruses spread on pig farms and to identify any additional strains.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1077 kb