Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft in 2007 en 2008 voor tien stoffen en stofgroepen in de bodem opnieuw de maximale waarden bepaald waarbij zij geen schade aan de gezondheid van de mens veroorzaken (humaan-toxicologische gezondheidskundige grenswaarden). Het betreft drie metalen en vijf organische verbindingen, alsmede chloride en sulfaat. Sommige waarden zijn gedaald, anderen gestegen of gelijk gebleven. De waarden worden geherevalueerd als nieuwe wetenschappelijke gegevens daar aanleiding voor geven, wat hier het geval was. De humaan-toxicologische grenswaarden vormen, samen met de ecotoxicologische grenswaarden, de basis voor bodeminterventiewaarden. Als een bodeminterventiewaarde op een verontreinigde locatie wordt overschreden, dient te worden onderzocht of het noodzakelijk is om die locatie te saneren. Voor elke beoordeelde stof(groep) werden Maximum Toelaatbare Risico's (MTR's) afgeleid voor de blootstelling via de mond, en indien relevant, ook voor de blootstelling via de ademhaling. De tien stoffen en stofgroepen zijn eerder geevalueerd tussen 1991 en 2001.

Abstract

In 2007 and 2008 RIVM re-evaluated the health-based limit values for humans of ten substances and substance classes (human-toxicological Maximum Permissible Risk levels). It concerns three metals and five organic compounds, and also chloride and sulfate. Six substances/substance classes were earlier evaluated in the period 1991 - 2001; chloride, sulfate, ethyl-t-butylether and methyl-t-butylether are evaluated for the first time. Some of the new limit values are lower than the former values, but others are higher or remain unchanged. The re-evaluation was justified by new scientific data. Together with the ecotoxicological limit values the human health-based limit values are the basis for soil intervention values. These soil intervention values are used to determine whether contaminated soils meet the criteria for 'serious soil contamination' as stated in the Dutch Soil Protection Act. For each re-evaluated compound or compound class a toxicity profile has been compiled. From each of these profiles an updated Maximum Permissible Risk is deduced for oral exposure, and if relevant also for inhalation exposure.

Overig

Grootte
728KB