National ambulance plan for distribution and availability of ambulance care 2021

National ambulance plan for distribution and availability of ambulance care 2021

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM berekent elk jaar hoeveel ambulances in Nederland in het jaar daarop nodig zijn. In 2022 zijn dat er op werkdagen overdag 652, 10 meer dan in 2021. Op werkdagen in de avond zijn 13 auto’s meer nodig, op werkdagen in de nacht 2 minder dan in 2021.

Het ‘referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg’ berekent het aantal ambulances waarmee de ambulancezorg in Nederland kan worden uitgevoerd. Dit model is gebaseerd op een aantal uitgangspunten voor de Nederlandse ambulancezorg. Voorbeelden zijn de tijd na een melding waarbinnen een ambulance ter plaatse moet zijn en de spreiding van de standplaatsen over het land.

De berekening wordt normaal gesproken gemaakt op basis van het aantal ambulanceritten en de duur ervan in het jaar ervoor. Dit keer zijn de gegevens gebruikt van de jaren 2015 tot en met 2019. De gegevens over 2020 zijn niet gebruikt omdat het aantal ritten in dat jaar lager was dan verwacht door de uitbraak van het coronavirus SARS-CoV-2. Ook duurde een rit in 2020 gemiddeld langer dan verwacht.

Het RIVM heeft op drie verschillende manieren het feitelijk aantal ritten van 2020 gecorrigeerd en één methode als de beste aangewezen. Het ministerie van VWS, de Ambulancezorg Nederland (AZN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben dit advies overgenomen. Het RIVM heeft deze methode vervolgens gebruikt in het referentiekader-2021. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gebruikt de uitkomsten van het referentiekader in haar rekenmodel om de regionale budgetten te bepalen.

Abstract

Each year, RIVM calculates how many ambulances will be needed in the Netherlands in the following year. The calculation for 2022 is that 652 ambulances will be needed on working days in the daytime; 10 more than in 2021. On working days in the evening, 13 more ambulances will be needed, and on Saturdays in the daytime, 12 more will be needed, in comparison to this year.

The ‘national ambulance plan for distribution and availability of ambulance care’ calculates the number of ambulances needed to provide ambulance care services in the Netherlands. This model is based on a number of starting points regarding ambulance care in the Netherlands. Examples of this include ambulance response time - in other words the maximum amount of time that may elapse between the receipt of a request for ambulance support and the arrival of an ambulance at the place in question - as well as the distribution of the ambulance stations throughout the country.

In general, the calculation is based on an estimate of the number of ambulance trips and their duration of one year earlier. This time we used data from the years 2015 to 2019. Due to the outbreak of the SARS-CoV-2 coronavirus in 2020, we did not use data of 2020. The actual number of trips in 2020 was less than expected. Also, the average duration of a trip in 2020 was longer than expected.

RIVM used three different methods to correct the actual numbers of trips in 2020 and selected one method as the best one. The Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport, Ambulance Care Netherlands (AZN), and the Association of Dutch Health Insurers (ZN) have adopted this advice. RIVM therefore used this method in the 2021 national ambulance plan. The Dutch Healthcare Authority (NZa) uses the results of the national ambulance plan in its calculation model for allocating the regional budgets.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
955 kb