Records of food-related outbreaks in the Netherlands, 2020

Records of food-related outbreaks in the Netherlands, 2020

Go to abstract

Samenvatting

Mensen kunnen ziek worden van voedsel. Als twee of meer mensen tegelijk ziek worden na het eten van hetzelfde voedsel, wordt dat een uitbraak door een voedselgerelateerde ziekteverwekker genoemd. In 2020 zijn 559 uitbraken met 1907 zieken gemeld. Dit zijn er duidelijk minder dan in 2018 (756 uitbraken met 2805 zieken) en 2019 (735 uitbraken met 3058 zieken). Dat komt vooral door de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen om de verspreiding ervan te verminderen, zoals handen wassen. Het norovirus, Salmonella en Campylobacter veroorzaakten in 2020 nog steeds de meeste uitbraken en ziekte, maar in totaal dus wel veel minder dan in de jaren ervoor.

De cijfers komen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de GGD’en. Zij registreren en onderzoeken voedselgerelateerde infecties en vergiftigingen om te voorkomen dat meer mensen ziek worden. Daartoe proberen ze vanuit hun eigen werkveld te achterhalen waar mensen besmet zijn geraakt en door welke ziekteverwekker. De NVWA onderzoekt welke ziekteverwekkers in voedsel kunnen zitten, waar het voedsel vandaan komt, en de plaats waar het is bereid of verkocht. De GGD richt zich op de personen die hebben blootgestaan aan besmet voedsel en probeert via hen te achterhalen waar ze zijn besmet.

Het RIVM voegt de meldingen van de twee instanties samen en analyseert ze als één geheel. Deze aanpak geeft inzichten in oorzaken van voedselgerelateerde uitbraken in Nederland, de mate waarin ze voorkomen en mogelijke veranderingen hierin door de jaren heen. De genoemde getallen zijn een onderschatting van het werkelijke aantal voedselgerelateerde uitbraken en zieken. Dit komt onder andere doordat niet elke zieke naar de huisarts gaat of de NVWA informeert. Ook is niet altijd duidelijk of besmet voedsel de oorzaak van een ziekte is.

Abstract

Food can make people ill. If two or more persons become ill at the same time after eating the same food, this is called a ‘food-related outbreak’. In 2020, 559 outbreaks, affecting 1907 people, were reported. This is clearly less than in 2018 (756 outbreaks affecting 2805 people) and in 2019 (735 outbreaks affecting 3058 people). This decrease is primarily due to the outbreak of the coronavirus and the measures taken to reduce its spread, such as washing one’s hands. The norovirus, Salmonella and Campylobacter are still the cause of most outbreaks, but at a much lower level in 2020 than in previous years.

These figures come from the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA) and the municipal public health services (GGDs). These institutions record and investigate food-related infections and food poisoning to prevent more persons from becoming ill. For that purpose, based on their own field of work, they attempt to determine where people were infected and by which pathogen. The NVWA investigates which pathogens may be present in food, the source of the food, and where the food is prepared or sold. The GGDs focus on people who have been exposed to contaminated food, trying to determine the possible sources of contamination via these persons.

RIVM combines the figures from the two institutions and analyses them as a single whole. This approach provides insight into the causal factors of food-related outbreaks in the Netherlands, how often they occur and any changes and trends in this over the years. The figures given are an underestimate of the actual number of food-related outbreaks and people affected. This is because, among other things, people who are ill do not always visit their general practitioner (GP) or notify the NVWA. It is furthermore not always clear whether contaminated food is the cause of an illness.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
637 kb