Go to abstract

Samenvatting

Het totaal aantal voedselinfecties dat bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) is gemeld, daalt sinds 2008 gestaag. Dit geldt ook voor het aantal mensen dat daarvan ziek is geworden. Het totaal aantal meldingen en zieken dat de GGD heeft geregistreerd, is in de afgelopen acht jaar redelijk stabiel. Net als in voorgaande jaren zijn de bacteriën Salmonella en Campylobacter en het norovirus de belangrijkste verwekkers van uitbraken van voedselinfecties. De impact van Salmonella-uitbraken is groter dan die van Campylobacter, aangezien er meestal meer mensen ziek worden van één besmettingsbron met Salmonella. Ook zijn de gevolgen van zo'n besmetting vaak heviger: de helft van de gemelde ziekenhuisopnamen waren het gevolg van een Salmonella-infectie. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een analyse door het RIVM van de registratiecijfers van voedselinfecties en -vergiftigingen bij de NVWA en het Centrum Infectieziektenbestrijding (CIb) over 2011. Verstandig omgaan met rauw voedsel Om uitbraken van voedselinfecties (twee of meer zieken door dezelfde bron) te voorkomen, blijft aandacht voor de voedselveiligheid nodig. Dit geldt zowel voor de overheid, voedselproducenten, voedselleveranciers, horeca als de consumenten. Het belangrijkste aandachtspunt is rauw en gaar voedsel te scheiden om een 'kruisbesmetting' te voorkomen. De kennis over hygiëne in de keuken en gedrag tijdens koken moeten daarom worden vergroot. Daarnaast lijkt de consumptie van rauw voedsel toe te nemen, zoals rauwe vleesproducten. De consument lijkt zich niet altijd bewust te zijn van de risico's bij het eten van dergelijke producten. Aantallen meldingen en zieken De NVWA kreeg in 2011 363 meldingen over voedselinfecties binnen, tegenover 432 meldingen in 2010. Het aantal betrokken zieken dat de NVWA gemeld kreeg, was 889 zieken (tegenover 1178 zieken in 2010). Bij het CIb kwamen 42 meldingen van voedselinfecties binnen, met 368 zieken. Dit aantal meldingen komt sterk overeen met de cijfers tussen 2004 en 2010. Ook was het aantal ziekenhuisopnamen in 2011 (8 procent) vergelijkbaar met voorgaande jaren, na de piek in 2010 (21 procent). In totaal hebben beide instanties in het verslagjaar 214 uitbraken met 977 zieken van voedselinfecties en -vergiftigingen geregistreerd. Daarnaast zijn 180 individuele gevallen gemeld. Deze getallen zijn echter een onderschatting, omdat niet iedere zieke naar de huisarts gaat of de NVWA informeert. Naar schatting zijn jaarlijks ongeveer 680.000 mensen in Nederland ziek door het eten van besmet voedsel.

Abstract

The total number of reports of and cases of foodborne infections reported to the Dutch Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA) has decreased steadily since 2008. The number of reports made by the municipal health services has been fairly stable in the last eight years. Just as in previous years, Salmonella, Campylobacter and norovirus were the most important causative agents of foodborne outbreaks. However, the impact of Salmonella-outbreaks is bigger than that of Campylobacter, as the pathogen causes more cases per outbreak. The outcomes of a Salmonella-infection are also more often severe and half of all hospitalizations were found to be caused by Salmonella-infections. These are the main conclusions from an analysis made by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) based on the 2011 registration data from the NVWA and the Centre for Infectious Disease Control (CIb).

Sensible handling of raw food products
To prevent outbreaks, continuous attention should be paid to food safety by the government, producers, suppliers and food handlers, but also by consumers. Separation of raw and cooked food is the most important point of interest to prevent cross-contamination. Knowledge about good kitchen hygiene and actual behaviour during food preparation should be augmented. Furthermore, consumption of raw products, including raw meat, seems to be on the increase. The consumer should be made aware of the risks of consuming products of this kind.

Number of reports and patients
In 2011, the NVWA received 363 reports about foodborne infections compared to 432 reports in 2010. The number of cases reported at the NVWA was 877 patients (1179 patients in 2010). The CIb received 42 reports of foodborne outbreaks that involved 368 patients. This number of reports corresponds with the numbers for 2004-2010. The percentage of hospitalizations (8 percent) was also comparable to preceding years, after the peak in 2010 (21 percent). In 2011 both institutes registered a total of 213 outbreaks with 964 cases and 181 single cases of foodborne infections and intoxications. However, these figures are an underestimation, as not all infected patients visit their GP or inform the NVWA. In the Netherlands, an estimated 680,000 cases per year occur as a result of contaminated food.

Overig

Grootte
346KB