Go to abstract

Samenvatting

In 2012 zijn meer mensen ziek geworden van een voedselinfectie of -vergiftiging dan in voorgaande jaren. In totaal zijn 276 uitbraken geregistreerd bij de NVWA en het RIVM, waardoor 2607 mensen ziek zijn geworden. Daarnaast zijn 273 individuele gevallen gemeld. De toename kwam vooral doordat er in 2012 meerdere grote uitbraken van voedselinfecties of -vergiftigingen waren. De grootste en meest opvallende uitbraak was de landelijke uitbraak van Salmonella Thompson (1149 gerapporteerde zieken), die was veroorzaakt door het eten van besmette gerookte zalm. Dit blijkt uit een analyse door het RIVM van de registratiecijfers van voedselinfecties en -vergiftigingen bij de NVWA en het Centrum Infectieziektenbestrijding (CIb) van het RIVM over 2012. Beide instanties registreren voedselinfecties en -vergiftigingen om inzicht te krijgen in de besmette bronnen en de aard van de ziekteverwekkers; de cijfers overlappen gedeeltelijk. De genoemde getallen zijn echter een onderschatting van het werkelijke aantal voedselinfecties en -vergiftigingen, omdat niet iedere zieke naar de huisarts gaat of de NVWA informeert. Naar schatting zijn jaarlijks 680.000 mensen in Nederland ziek door het eten van besmet voedsel. Net als in voorgaande jaren zijn de bacteriën Campylobacter en Salmonella en het norovirus de belangrijkste verwekkers van uitbraken van voedselinfecties. De impact van Salmonella- en norovirus-uitbraken is groter dan die van Campylobacter, aangezien er meestal meer mensen ziek worden van één besmettingsbron met Salmonella of het norovirus. Daarnaast zijn de gevolgen van een Salmonella-besmetting vaak heviger: vrijwel alle gemelde ziekenhuisopnamen die verband hielden met een voedselinfectie waren het gevolg van een Salmonella-infectie (in 2012 79 van de 82), evenals de vier gemelde overledenen. Goede hygiëne en de juiste voorschriften volgen tijdens de productie en bereiding van voedsel zijn maatregelen die in hoge mate beschermen tegen voedselinfecties. Voorbeelden zijn risicovolle producten voldoende verhitten en kruisbesmetting voorkomen, zoals rauwe kip niet in aanraking laten komen met rauw te eten producten. Aandacht voor kennis over en uitvoering van dergelijk gedrag blijft belangrijk. Dit geldt zowel voor de overheid, voedselproducenten, voedselleveranciers, horeca als de consumenten. De NVWA kreeg in 2012 527 meldingen over voedselinfecties binnen, tegenover 363 meldingen in 2011. Nadat het aantal enkele jaren was afgenomen, steeg het hiermee tot het niveau van 2008-2009. Het aantal gerelateerde zieken dat bij de NVWA werd gemeld, was 2776 (in 2011 waren dat er 889). Het aantal meldingen van voedselinfecties bij de GGD, die aan het Centrum voor Infectieziektenbestrijding van het RIVM worden gerapporteerd, bleef gelijk: 43 meldingen, met 1652 zieken.

Abstract

In 2012, the number of cases with a foodborne infection was higher compared to previous years. A total of 276 outbreaks with 2607 patients and 273 single cases of foodborne infections and intoxications were registered from the the Dutch Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA) and the regional health services. The increase was caused by several large outbreaks of foodborne infections in 2012. The largest outbreak that came to the attention of the public was the Salmonella Thompson (1149 reported cases) caused by contaminated smoked salmon. These are the main conclusions of an analysis made by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) based on the 2012 registration data from the NVWA and the Centre for Infectious Disease Control (CIb). Both institutes register foodborne infections and intoxications to gain insight in sources of contamination and pathogens; the figures partially overlap. However, these figures are probably an underestimation, as not all infected patients visit their GP or inform the NVWA. In the Netherlands, an estimated 680,000 patients occur as a result of contaminated food. Just as in previous years, Campylobacter, Salmonella and norovirus were the most commonly occurring causative agents of foodborne outbreaks. However, the impact of Salmonella outbreaks and norovirus outbreaks is bigger than that of Campylobacter, as these pathogens cause more cases per outbreak. Furthermore, cases of a Salmonella infection are also more likely to be severe; almost all hospitalizations related to foodborne infections (in 2012: 79 of 82) and all four reported deaths were found to be caused by Salmonella infections. Examples of crucial steps in the prevention of foodborne infections are good hygiene and proper handling during food production and preparation. Adequate heating of risky products and preventing cross-contamination are instances of this. Therefore, continuous attention should be paid to food safety issues by the government, producers, suppliers, food handlers, and consumers. In 2012, the NVWA received 527 reports about foodborne infections compared with 363 reports in 2011. After a decrease in the intervening years, it increased to the level it had been in 2008-2009. The number of cases reported to the NVWA was 2776 patients compared with 889 in 2011. The number of reports made by the regional health services has remained fairly stable: 43 reports, involving 1652 patients.

Overig

Grootte
402KB