Method for calculating the risks of transporting compressed gases and refrigerated liquefied gases

Method for calculating the risks of transporting compressed gases and refrigerated liquefied gases

Go to abstract

Samenvatting

Sommige stoffen die in de chemische industrie worden gebruikt, zijn brandbaar of giftig. Wanneer deze stoffen van en naar de chemische industrie worden vervoerd, kan dat risico’s hebben voor de omgeving. Nederland heeft daarom beleid gemaakt om de risico’s van dit vervoer te beperken.

De risico’s voor de omgeving worden met een rekenmethode ingeschat. Deze methode is gemaakt in de jaren negentig van de vorige eeuw. Toen werden er nog bijna geen samengeperste gassen vervoerd of gassen die tot vloeistof zijn gekoeld. Daarom zijn deze stoffen nog geen onderdeel van de rekenmethode.

Door de energietransitie zullen de komende jaren steeds meer samengeperste gassen en tot vloeistof gekoelde gassen worden vervoerd. Denk aan waterstof en vloeibaar aardgas. Het RIVM heeft daarom de rekenmethode uitgebreid zodat ook voor deze stoffen de risico’s kunnen worden berekend. Op deze manier is Nederland goed voorbereid op de toekomst. De aanpassing is relevant voor mensen die werken aan plannen voor de ruimtelijke ordening, zoals nieuwe woonwijken.

Met de nieuwe methode kunnen nu de risico’s worden berekend voor het vervoer van alle gevaarlijke gassen en vloeistoffen. Het RIVM adviseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat daarom de uitgebreide rekenmethode te gebruiken in het beleid voor veilig vervoer van gevaarlijke stoffen en omgevingsveiligheid.

Voor dit onderzoek heeft het RIVM informatie verzameld en geanalyseerd over hoe de stoffen vervoerd worden en welke ongevallen er zijn gebeurd. Op basis daarvan zijn kansen op een groot ongeval en de effecten daarvan bepaald.

Abstract

Some substances used in the chemical industry are flammable or toxic. When these substances are transported to and from chemical companies, this can put the environment at risk. The Netherlands has therefore introduced policies to minimise the risks of this transport.

The risks for the environment are estimated using a calculation method. This method was developed in the 1990s. Because almost no compressed gases or refrigerated liquefied gases were being transported at the time, these substances were not yet included in the calculation method.

Due to the energy transition, increasing amounts of compressed gases and refrigerated liquefied gases will be transported in the years ahead. Examples include hydrogen and liquefied natural gas. RIVM has therefore expanded the calculation method, so that the risks can also be calculated for these substances. This will help the Netherlands to
prepare effectively for the future. The change is relevant for people working on spatial planning projects, such as new residential areas.

With the new method, the risks can now be calculated for the transport of all hazardous gases and liquids. RIVM therefore advises the Ministry of Infrastructure and Water Management to use the expanded calculation method in its policies for the safe transport of hazardous substances and environmental safety.

For this study, RIVM gathered and analysed information about how substances are transported and accidents that have occurred. It used this information as a basis to determine the probability of a major accident and its effects.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Resterend

Grootte
6467 kb