Method for calculating the risks of transporting dangerous goods by rail : An update based on major accidents in Europe

Method for calculating the risks of transporting dangerous goods by rail : An update based on major accidents in Europe

Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport bevat een addendum d.d. 02-02-2022 op pagina 35 Dit rapport bevat een bijlage: RIVM-rapport 2019-0208 bijlage Sommige grondstoffen en producten in de chemische industrie zijn brandbaar of giftig. Vervoer over het spoor van en naar de chemische industrie brengt risico's met zich mee voor de omgeving. In het Nederlandse beleid voor veilig vervoer van gevaarlijke stoffen en omgevingsveiligheid wordt gebruikgemaakt van een rekenmethode om de risico's voor de omgeving in te schatten. De huidige methode is gemaakt in de jaren negentig van de vorige eeuw. Het RIVM heeft de rekenmethode geactualiseerd. Het RIVM heeft voor dit onderzoek grote ongevallen in de afgelopen dertig jaar in Europa verzameld, geanalyseerd en vertaald naar de Nederlandse situatie. Op basis daarvan zijn kansen op een groot ongeval en de effecten daarvan bijgewerkt. Met de aangepaste methode worden de risico's berekend op basis van recente ongevalsgegevens. Het RIVM adviseert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat daarom om de aangepaste rekenmethode te gebruiken in het beleid voor veilig vervoer van gevaarlijke stoffen en omgevingsveiligheid. Het RIVM heeft dit onderzoek gedaan in samenwerking met adviesbureau AVIV. Zij betrokken daarbij een aantal deskundigen van adviesbureaus, bedrijven, omgevingsdiensten en ProRail.

Abstract

This report contains an addendum d.d. 02-02-2022 on page 35
This report contains an appendix: RIVM-rapport 2019-0208 bijlage

Some of the raw materials used in the chemical industry are inflammable or toxic, as are some of the products. Transport by rail of these dangerous goods to and from companies working in this field entails risks for the environment.

The Dutch policy for the safe transport of dangerous goods and a safe living environment uses a calculation method to estimate the risks for the living environment. The current method was developed in the 1990s and RIVM has now updated this calculation method.

For this research, RIVM collected data on, and analysed, major accidents in Europe in the last thirty years and applied this to the Dutch situation. The likelihood of a major accident and its potential effects were updated based on this data.

The modified calculation method uses recent data on accidents to calculate risks. RIVM therefore advises the Ministry of Infrastructure and Water Management (IenW) to use this modified method in its policy for the safe transport of dangerous goods and a safe living environment.

RIVM carried out this research in collaboration with consultancy firm AVIV. To this end, the two organisations involved a number of experts from other consultancy firms, companies, environment agencies and ProRail.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
979 kb