Go to abstract

Samenvatting

Besloten werd dat het RIVM voor elke deelnemer een oplossing van I-131 en Cs-137 zou bereiden. Voor het onderzochte monster met alleen I-131 en Cs- 137 stemmen de meetresultaten van de laboratoria met halgeleiderdetec toren (de RKvW) en van de melk-, vlees- en vismonitoren nadat deze laatste m.b.v. vroegere calibratiemetingen gecorrigeerd waren, goed met elkaar overeen. De "overige" voeselmonitoren en de groentemonitoren moeten alle voor Cs-137 en de meeste ook voor I-131 worden bijgesteld. Uit dit onder zoek kunnen geen conclusies worden getrokken over de vergelijkbaarheid van metingen van monsters waarin bijvoorbeeld verhoudingsgewijs grote hoeveel heden Cs- 134 en andere gammastralers aanwezig zijn. Zolang er op grote schaal wordt gemeten, is het gewenst periodiek vergelijkend onderzoek uit te voeren, bij voorkeur met monsters waarin ook Cs-134 aanwezig is.

Abstract

Abstract not available

Overig

Grootte
0MB