Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport brengt verslag uit van vier jaar Strategisch Onderzoek RIVM (SOR), het eigen onderzoeksbudget van het RIVM. Het SOR-budget is bedoeld voor onderzoek om het RIVM te voorzien van de benodigde expertise en kwaliteit, zodat het nu en in de toekomst taken voor opdrachtgevers adequaat kan uitvoeren. Het rapport geeft de inhoudelijke resultaten en toepassingsmogelijkheden weer van alle projecten over de periode 2007-2010. In totaal zijn in de onderzoeksperiode 86 projecten uitgevoerd, onderverdeeld in 6 strategische thema's. Ongeveer een derde deel van de projecten loopt nog door na 2011; de voorlopige resultaten van de lopende projecten zijn hier vermeld. De resultaten van dit SOR-programma bestaan uit een schat aan nieuw instrumentarium, nieuwe data en kennis, en verbetering van bestaand instrumentarium en bestaande kennis op het gebied van volksgezondheid en milieu. Deze resultaten dragen in belangrijke mate bij aan de uitvoering van de huidige kerntaken van het RIVM. Daarnaast zijn veel wetenschappelijke netwerken verstevigd en nieuwe verbindingen aangegaan. Het programma heeft ruim 350 publicaties in peer reviewed wetenschappelijke tijdschriften voortgebracht.

Abstract

In this document, the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) reports on four years of RIVM Strategic Research (SOR).The strategic research programme helps the institute to anticipate upcoming questions of its primary principals, to ensure the quality of its scientific expertise and to participate fully in international research networks. The outcome of all projects from the period 2007-2010 is presented.
86 projects have been executed, grouped into 6 strategic themes. Approximately 30% of the projects continue after 2011; the preliminary results of these ongoing projects are described.
This strategic programme has provided a variety of new instrumentation, data, knowledge and improvement of existing instrumentation and knowlegde of public health and envrionment. The results contribute to the core business of RIVM. Apart from this, new scientific networks have been established and existing networks have been strengthened. Over 350 scientific publications have been published in peer reviewed magazines..

Overig

Grootte
442KB