Review of the third party risk model for airports in the Netherlands. Transferability and scientific value

Review of the third party risk model for airports in the Netherlands. Transferability and scientific value

Go to abstract

Samenvatting

Vliegen is een relatief veilige vorm van vervoer. De kans dat een vliegtuig of helikopter toch neerstort, is het grootst tijdens de start en landing, dus dicht bij de luchthaven.

Om slachtoffers in de omgeving van de luchthaven te voorkomen, wordt een veiligheidszone berekend tussen luchthavens en de omgeving. Binnen deze zone mogen bijvoorbeeld geen woningen staan. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat)) beheert sinds 2016 de methode om deze zone te berekenen. Het ministerie heeft het RIVM gevraagd dit beheer over te nemen.

Voordat het RIVM daarover beslist, heeft het de kwaliteit van de rekenmethode onderzocht. Het RIVM heeft gekeken naar de kwaliteit van de software van het rekenprogramma en naar de wetenschappelijke kwaliteit (waarde) van de rekenregels. Uit dit onderzoek blijkt dat de rekenmethode niet meer actueel is.

De technologie van de software is verouderd. Hierdoor kan het rekenprogramma niet goed meer worden veranderd. Wat de wetenschappelijke waarde betreft zijn de locaties en gevolgen van vliegtuigenongevallen uit de rekenregels de afgelopen jaren niet geactualiseerd. Ook zijn door een gebrek aan informatie voor helikopters alleen algemene kansen op een ongeval bepaald. De verschillende typen vluchten van helikopters (commerciële vluchten, medische vluchten, instructievluchten en dergelijke) zijn hierin niet verwerkt.

Om de kwaliteit van de software en de wetenschappelijke waarde te verbeteren, zijn investeringen nodig. Het RIVM raadt het ministerie aan om af te wegen of het nodig is de veiligheidszones rond luchthavens te blijven berekenen. In de praktijk blijkt dat ook met vaste afstanden tussen luchthavens en bebouwing kan worden gewerkt. Dat gebeurt al in verschillende Europese landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk.

Als het ministerie de zones wil blijven berekenen, beveelt het RIVM aan de gehele rekenmethode bij te werken naar actuele inzichten. Ook wordt aanbevolen de rekenmethode structureel te beheren, zodat de kwaliteit op peil blijft.

Abstract

In general, flying is a relatively safe mode of transportation. However, accidents may occur. These mostly happen during take-off and landing, so near the airport.

To prevent casualties in the vicinity of the airport, there is a safety zone between the airport and the surrounding area. Among other things, no houses may be located within this zone. The Ministry of Infrastructure and Water Management has been managing the method for calculating the size of this zone, the third party risk model, since 2016. The Ministry has asked RIVM to take over the management.

Prior to making a decision about this, RIVM examined the quality of the calculation method by looking at the quality of the software of the calculation programme and the scientific value of the calculation rules. The review showed that the calculation method is no longer up to date.

The technology of the software is outdated. This makes it difficult to make changes to the calculation programme. As far as scientific value is concerned, the aircraft accident location and accident consequences in the calculation rules have not been updated in recent years. In addition, only general accident probabilities have been determined for helicopters due to a lack of information. The method does not distinguish between the different helicopter operations (commercial flights, ambulance flights, instructional flights).

Investments are needed to improve the quality of the software and the scientific value. RIVM advises the Ministry to reconsider the necessity of being able to calculate the size of safety zones around airports. In practice, it appears that it is also possible to work with safety zones with a fixed size. This is already done in several European countries, including the United Kingdom.

If the Ministry wants to continue calculating the size of the zones, RIVM recommends updating the entire calculation method to reflect current insights. It also recommends subsequent long-term management of the calculation method to maintain quality.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
972 kb