Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft de modellen gereviseerd waarmee eventuele risico's voor consumenten worden berekend van restanten van gewasbeschermingsmiddelen die maximaal op voeding worden toegestaan; de reƫle hoeveelheden zijn doorgaans lager. Aanleiding voor de revisie waren recentere gegevens over het voedingspatroon van jonge kinderen. Om een risico te schatten wordt de geconsumeerde hoeveelheid van een product gecombineerd met de concentratie van het gewasbeschermingsmiddel in of op het product. Hierna wordt deze inname vergeleken met een toxicologische grenswaarde. Deze risicoschatting is een standaard onderdeel van de procedure waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegelaten, het gewasbeschermingsmiddelautorisatieproces. Met de gereviseerde rekenmodellen bleken de schattingen van de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen die Nederlanders via voeding in theorie binnen zouden kunnen krijgen over het algemeen hoger te zijn dan voorheen. Hierdoor kan het mogelijk zijn dat Europese normen voor maximaal toelaatbare hoeveelheden gewasbeschermingmiddelen (MRLs) naar beneden moeten worden bijgesteld. Dit moet nader worden uitgezocht, door de Nederlandse gegevens op te nemen in het Europese EFSA-rekenmodel waarmee Europese risicoschattingen worden gemaakt (PRIMO). Hiervoor zijn inmiddels de eerste stappen gezet. De gereviseerde rekenmodellen bevatten nu consumptiegegevens van drie doelgroepen: baby's/peuters, jonge kinderen en de bevolking in zijn geheel. Voorheen waren er geen gegevens voor de eerste doelgroep. Daarnaast bevatten de rekenmodellen voor het eerst consumptiegegevens van zowel rauwe producten als van de producten die daarvan worden gemaakt (zoals appelsap van appels en brood van graan). Tot nu toe werd alleen gerekend met de gegevens van het rauwe product.

Abstract

RIVM revised the models for the calculation of consumer risk for pesticide residues at the maximum allowed levels in food; the actual levels are generally lower. The reason for the revision were more recent food consumption data for young children. For a risk assessment, the amount of a food product consumed is combined with the pesticide concentration in or on that product. The resulting pesticide intake is compared to a toxicological reference value. This risk assessment is a default part of the pesticide authorisation procedure.
Using the revised models, the theoretical estimation of the pesticide residue intake of the Dutch population was generally higher than before. Therefore it is possible that some European standards for the maximum allowable amount of pesticide residues (MRLs) will need to be adjusted to lower levels. This should be investigated by incorporating the Dutch data in the European EFSA calculation model, which estimates European consumer risks (PRIMO). The first steps to accomplish this have already been taken.
The revised calculation models now contain consumption data for three target groups: babies/toddlers, young children and the general population. In the previous models no data were available for the first target group. Furthermore, the calculation models contain for the first time consumption data for raw products as well as processed products made thereof (e.g. apple juice from apples and bread from cereals). So far only the consumption data for raw products were available in the models.

Resterend

Grootte
1.88MB