Go to abstract

Samenvatting

De Nederlandse drinkwatersector maakt gebruik van risicoanalyses en risicomanagement (RA/RM) om het drinkwatersysteem en de levering van schoon drinkwater veilig te stellen, internationaal waterveiligheidsplan geheten. In Nederland blijken alle stappen uit het waterveiligheidsplan te worden uitgevoerd. Deze manier van werken levert een belangrijke bijdrage om de drinkwaterkwaliteit van bron tot tap te waarborgen. De drinkwaterbedrijven vullen de meeste RA/RM-activiteiten ongeveer op dezelfde manier in. De enkele verschillen die er zijn, zijn gepast omdat de systemen verschillen, bijvoorbeeld wanneer oppervlaktewater dan wel grondwater de bron is. Punten van aandacht zijn verdere samenwerking binnen de drinkwatersector en meer aandacht voor integraal risicomanagement binnen een bedrijf. RA/RM is ingericht als een cyclisch proces, zodat continu verbetering mogelijk is. Dit blijkt uit een inventarisatie door het RIVM en KWR Watercycle Research Institute van de RA/RM-activiteiten. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) gaf hiertoe de opdracht, omdat een nationaal overzicht van de RA/RM-activiteiten ontbrak. De Nederlandse drinkwatersector is zich zeer bewust van de mogelijke risico’s voor de drinkwaterkwaliteit en heeft de afgelopen decennia zijn aanpak daarop ingesteld. De sector heeft op allerlei vlakken RA/RM-activiteiten ontwikkeld, zowel op eigen initiatief als voortkomend uit wettelijke verplichtingen. Drinkwater wordt in Nederland geproduceerd uit oppervlaktewater en grondwater, met als doel de Nederlandse bevolking van schoon en voldoende drinkwater te voorzien. Het waterveiligheidsplan is een internationaal opgezet systeem dat de WHO in 2004 heeft opgezet om wereldwijd de drinkwaterkwaliteit te kunnen garanderen. Voor deze inventarisatie zijn medewerkers van alle tien de drinkwaterbedrijven in Nederland geïnterviewd.

Abstract

The Dutch drinking water sector uses the system of risk analysis and risk management (RA/RM) to guarantee the quality of the drinking water system and the supply of clean drinking water. RA/RM is internationally well known as the water safety plan. In The Netherlands, all steps described in the water safety plan are covered. This approach contributes significantly in safeguarding the drinking water quality from source to tap.

The drinking water companies fill in most of the RA/RM activities in approximately the same way. The few differences that do occure are fitting, for instance because of the different kind of sources like surface water or groundwater. Focus points are further cooperation within the drinking water sector and more attention to integral risk management within a company. RA/RM is designed as a cyclic process so it can be improved continuously.

On behalf of the Ministry of Infrastructure and the Environment, RIVM and KWR Watercycle Research Institute made an inventory of all RA/RM activities in drinking water production in the Netherlands. The Dutch drinking water companies are well aware of the potential hazards and risks that can influence the quality of drinking water. They developed RA/RM activities on all kinds of issues, either on their own initiative or as a result of the implementation of legal aspects. Important points for the future are the ongoing cooperation in the water sector to improve the RA/RM activities and initiatives for integrated risk management within the companies. Continuation of these activities is important to ensure the quality of drinking water from source to tap.

In The Netherlands, drinking water is produced from surface and ground water, with the aim of providing the Dutch population with safe and sufficient drinking water. The water safety plan is an international system developed by the WHO and published in 2004 to guarantee clean and safe drinking water worldwide. For this inventory employees of all ten drinking water companies in the Netherlands were interviewed.

Overig

Metatags (Hidden field for JSON support)
Grootte
1.72MB