Samenvatting

Het gebruik van 3-Methylmethcathinon (3-MMC) kan een risico vormen voor de gezondheid. Daarom zijn maatregelen wenselijk die het gebruik van 3-MMC ontmoedigen en de beschikbaarheid beperken.

Dat blijkt uit een risicobeoordeling van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) die op verzoek van het VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is uitgevoerd.

Het CAM adviseert in te zetten op voorlichting en preventie en vindt dat er voldoende aanleiding is om 3-MMC onder de werking van de Opiumwet te plaatsen.

De risicobeoordeling werd uitgevoerd door de Commissie Risicobeoordeling nieuwe drugs. Het proces werd gecoördineerd door het CAM, dat het secretariaat voert voor deze Commissie.

Het CAM heeft als taak het verschijnen van nieuwe drugs te volgen en de risico's te beoordelen en is ondergebracht bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Uitgever

Instituut
Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs p/a RIVM