Risk assessment of PFAS in crops grown on allotments in the Dutch municipalities of Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht and Molenlanden

Risk assessment of PFAS in crops grown on allotments in the Dutch municipalities of Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht and Molenlanden

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft eerder berekend hoeveel per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) mensen kunnen binnenkrijgen als zij zelf geteelde groenten en fruit eten. Het ging om gewassen uit moestuinen vlakbij bedrijven in Helmond en Dordrecht die PFAS uitstoten of dat in het verleden hebben gedaan. Het RIVM heeft het onderzoek nu uitgebreid naar negen groepen moestuinen in de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden die binnen een straal van 15 kilometer van het chemiebedrijf DuPont/Chemours in Dordrecht liggen. Als eerste blijkt dat mensen te veel PFAS binnenkrijgen via gewassen uit de groep moestuinen die binnen 1 kilometer ten noordoosten van het chemiebedrijf liggen. Het RIVM adviseert om deze gewassen niet te eten omdat effecten op de gezondheid niet kunnen worden uitgesloten. Als tweede blijkt dat mensen niet te veel PFAS binnenkrijgen via de gewassen uit een groep moestuinen die tussen 5 en 10 kilometer ten zuidwesten van het bedrijf ligt en ook niet uit een groep moestuinen die zo’n 15 kilometer ten noordoosten ligt. Zij kunnen hun zelf geteelde gewassen gewoon blijven eten. De derde conclusie gaat over zes groepen moestuinen die op zo’n 1 tot 10 kilometer ten noordwesten, noordoosten of oosten van het bedrijf liggen of op zo’n 2,5 kilometer ten zuidwesten. Deze moestuinhouders krijgen ook niet te veel PFAS binnen, maar wel meer dan via gewassen uit moestuinen die niet dicht bij een PFAS-bron liggen. Deze moestuinhouders kunnen hun zelf geteelde gewassen blijven eten, maar hen wordt aangeraden deze groenten en fruit af te wisselen met producten uit de winkel. Producten uit de winkel bevatten namelijk minder PFAS. Deze afwisseling is belangrijk omdat mensen in Nederland via andere voedselproducten en drinkwater al meer PFAS binnenkrijgen dan de zogeheten gezondheidskundige grenswaarde. DuPont/Chemours heeft twee soorten PFAS uitgestoten: tot 2012 perfluoroctaanzuur (PFOA) en vanaf 2012 GenX. Deze twee PFAS zijn via de lucht op de bodem en in het water terechtgekomen. Via de grond en het water kwamen ze daarna in de gewassen uit de moestuinen. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de adviesbureaus Tritium Advies B.V. en Arcadis Nederland B.V. en met het onderzoeksinstituut Wageningen Food Safety Research van Wageningen University & Research.

Abstract

RIVM has conducted a study into how much perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances (PFAS) residents ingest by consuming vegetables and fruit from nine groups of allotments in the Dutch municipalities of Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht and Molenlanden and located within a radius of 15 kilometres from the DuPont/Chemours chemical plant in Dordrecht. This study expands on earlier studies where RIVM calculated how much PFAS people are likely to ingest by consuming vegetables and fruit from allotments in the vicinity of chemical plants in Helmond and Dordrecht that emit PFAS or emitted PFAS in the past.

First, the intake of PFAS by consuming garden crops from allotments located within 1 kilometre northeast of the chemical plant is too high. RIVM advises not to consume these crops, as health effects cannot be excluded.

Second, the intake of PFAS by consuming crops from one group of allotments located between 5 to 10 kilometres southwest from the plant and from one group of allotments located about 15 kilometres northeast is not too high. People can continue to consume these crops.

The third finding concerns the intake of PFAS by consuming crops from six groups of allotments located about 1 to 10 kilometres northwest, northeast or east from the chemical plant or about 2.5 kilometres southwest. The intake of PFAS by consuming crops from these allotments is not too high, but higher than from allotments not located close to a source of PFAS emission. People can continue to consume these crops but are advised to vary their consumption with that of store-bought vegetables and fruit, which contain less PFAS. Varying the consumption of vegetables and fruit in this way is important, as people in the Netherlands are already exposed to more PFAS through the consumption of other food products and via drinking water than the so-called health-based guidance value.

DuPont/Chemours has emitted two PFAS over the years: until 2012 perfluorooctanoic acid (PFOA) and GenX since 2012. These PFAS have been dispersed through the air and have entered the soil and surface water, from where they have ended up in the crops grown on the allotments.

This study was conducted together with consultancies Tritium Advies B.V and Arcadis Nederland B.V., and research institute Wageningen Food Safety Research of Wageningen University & Research.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Resterend

Grootte
1881 kb