Risk assessment of PFAS in home-produced eggs from the region Zuid-Holland south and the municipality of Altena in the Netherlands

Risk assessment of PFAS in home-produced eggs from the region Zuid-Holland south and the municipality of Altena in the Netherlands

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM blijft adviseren om in de regio Zuid-Holland Zuid en de gemeente Altena geen particuliere eieren te eten. Dit advies is eerder op 21 december 2023 uit voorzorg gegeven omdat in deze eieren veel PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen) zit. Particuliere eieren komen van kippen die als hobby worden gehouden. Bijvoorbeeld in achtertuinen, moestuinen, dierenweitjes en zorg- en kinderboerderijen. Inwoners kunnen wel eieren uit een winkel en van de markt eten omdat daar minder PFAS in zit. Het is nog niet duidelijk hoe de PFAS in deze eieren komt. Dat wordt nu onderzocht. Het advies kan veranderen als de concentratie PFAS in de particuliere eieren daalt.

Het RIVM heeft het risico beoordeeld van PFAS in particuliere eieren van 31 locaties in acht gemeenten rondom het chemiebedrijf Chemours in Dordrecht. We hebben hiervoor berekend hoeveel PFAS mensen kunnen binnenkrijgen via deze particuliere eieren. Dit is gedaan voor verschillende aantallen eieren per week. Via de eieren van 22 locaties krijgen mensen meer PFAS binnen dan de gezondheidskundige grenswaarde voor deze groep stoffen als zij één ei per week eten. Bij de andere locaties kunnen mensen maximaal één tot vier eieren per week eten zonder deze grenswaarde te overschrijden. Op één locatie is dat maximaal 15 eieren per week.

Door de particuliere eieren te eten krijgen mensen veel PFAS binnen. Die hoeveelheid komt boven op de hoeveelheid PFAS die mensen in Nederland via andere voedingsmiddelen en drinkwater binnenkrijgen. Via deze voedingsmiddelen en drinkwater krijgen mensen al meer PFAS binnen dan de gezondheidskundige grenswaarde van PFAS. Als mensen een langere tijd meer PFAS binnenkrijgen dan de grenswaarde, kan dat schadelijk zijn voor de gezondheid.

De omgeving rond Chemours is vervuild met PFAS. In de particuliere eieren is vooral PFOS perfluoroctaansulfonaten (perfluoroctaansulfonaten) gevonden, een type PFAS dat Chemours – voor zover bekend – niet heeft uitgestoten tijdens de productieprocessen. Ook buiten de onderzochte regio kan veel PFAS in particuliere eieren zitten. Het RIVM vindt het daarom belangrijk te achterhalen door welke bron of bronnen PFAS in de eieren terechtkomt. Op basis van het huidige onderzoek kan het RIVM geen uitspraken doen over het eten van particuliere eieren in de rest van Nederland.

Abstract

RIVM maintains its advice to people in the Zuid-Holland south region and the municipality of Altena not to consume home-produced eggs. This advice was issued previously on 21 December 2023 as a precaution due to high concentrations of PFAS in these eggs. Home-produced eggs are eggs laid by chickens that people keep as a hobby, for example in their own back garden or kitchen garden, or in a field, therapeutic farm or petting zoo. It is not clear at the moment how the PFAS ends up in these eggs. This is currently being studied. Eggs bought in a shop or on a food market can be eaten, because they contain less PFAS. The advice may change once the concentration of PFAS in the home-produced eggs decreases.

RIVM assessed the risk of PFAS in home-produced eggs from 31 locations in eight municipalities around Chemours, a chemical factory in Dordrecht. As part of the assessment, we calculated the amount of PFAS that people ingest by consuming these eggs. The calculation was done for various numbers of eggs consumed per week. For 22 locations, people ingest more PFAS than the health-based guidance value for this group of substances if they eat one egg per week. For the other locations, people could consume one up to four eggs per week without exceeding the guidance value. At one location people could consume up to 15 eggs per week.

By eating the home-produced eggs, people ingest a large amount of PFAS. This amount is in addition to the PFAS which people in the Netherlands ingest via other foodstuffs and drinking water. Through those foodstuffs and drinking water, people ingest already more PFAS than the health-based guidance value. If people ingest more PFAS than this health-based guidance value over a longer period of time, it can be harmful to their health.

The area around the Chemours factory is contaminated with PFAS. The substance found in the home-produced eggs is mainly PFOS, a type of PFAS which, as far as is known, Chemours has not emitted in its production processes. Eggs from privately owned chickens outside the study area may also contain a lot of PFAS. This is why RIVM thinks it is important to identify the source or sources of PFAS found in those eggs. Based on the current study, RIVM cannot make any statement about consuming home-produced eggs in other parts of the country.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM