Risks of smoke released when Li-ion batteries burn

Risks of smoke released when Li-ion batteries burn

Go to abstract

Samenvatting

Li-ion-batterijen zitten vaak in bijvoorbeeld telefoons, elektrische auto’s en fietsen. Vanwege de overgang naar duurzame energie zal dit type batterij steeds vaker worden gebruikt. Hierdoor wordt ook de kans groter dat ze bij een brand betrokken raken. Li-ion-batterijen bevatten chemische stoffen en zware metalen die kunnen vrijkomen als de batterijen verbranden. Een voorbeeld daarvan is het gevaarlijke fluorwaterstof. Over de risico’s van deze stof in rook was nog onvoldoende bekend. Blootstelling aan deze stof kan gevaarlijk zijn. Daarom zijn brandexperimenten uitgevoerd om eigenschappen van de rook beter te begrijpen en wat dat betekent voor brandweerpersoneel. De concentratie fluorwaterstof in rook daalt in de praktijk snel doordat het zich bindt aan bijvoorbeeld rookdeeltjes, wanden en vloeren. Het gevaar van fluorwaterstof in de rook neemt daarom sneller af dan verwacht. Wel raken de oppervlakken in de ruimte van de brand hiermee vervuild. Zo komt het ook op de kleding van brandweerpersoneel dat in deze rook werkt. Het grootste risico voor brandweerpersoneel is huidschade als de huid in contact komt met fluorwaterstof. Het kwetsbaarste onderdeel van brandweerkleding is de balaclava, een soort bivakmuts die beschermt tegen de hitte. De balaclava blijkt fluorwaterstof uit rook niet volledig tegen te houden. Hoewel de fluorwaterstof niet bij elke Li-ion brand een groot risico is voor brandweerpersoneel, is het wel zinvol om er rekening mee te houden. Dit kan door voorzorgsmaatregelen te nemen. Voorbeelden zijn de balaclava na de brand snel afdoen en de huid schoonspoelen als deze na een brandweerinzet pijnlijk aanvoelt. Het RIVM heeft de experimenten met de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland uitgevoerd. De gezondheidsrisico’s zijn beoordeeld in samenwerking met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Er bestaan al interventiewaarden om te kunnen inschatten wanneer er gezondheidsrisico’s zijn voor de bevolking als er bij een brand fluorwaterstof vrijkomt.

Abstract

Li-ion batteries are often used in telephones, electric cars and bicycles, for example, and, because of our transition to renewable energy, they will be used even more in the future. The likelihood of these batteries being involved in fires will therefore also increase. Li-ion batteries contain heavy metals and chemical substances, which can be released if they are burned. One of the substances that can be formed when Li-ion batteries burn is hydrogen fluoride. Until recently, little was known about the risks of hydrogen fluoride in smoke.

Exposure to this substance can be dangerous so fire experiments have been carried out to better understand the properties of this smoke and the significance of these properties for fire fighters. In practice, the concentration of hydrogen fluoride in smoke decreases rapidly because it settles or condenses on, or is adsorbed by, solids with which it comes into contact, such as smoke particles, walls and floors. The danger associated with hydrogen fluoride in the smoke therefore decreases faster than expected. The surfaces in the room in which the fire occurs do, however, become contaminated with it, which means that it also becomes deposited on the clothing of the fire fighters working to combat the fire.

If their skin comes into contact with hydrogen fluoride, skin damage is the greatest risk for fire fighters. The most vulnerable component of fire fighting clothing is the fire hood, a form of cloth headgear which protects the head from heat. It appears that the fire hood does not fully prevent the hydrogen fluoride in the smoke from reaching the skin. Although hydrogen fluoride is not a big risk for fire fighters in every Li-ion fire, it is advisable to take it into account. Precautionary measures can be taken, such as removing the fire hood immediately after a fire and rinsing the skin clean if it hurts.

RIVM and Safety Region Noord- en Oost-Gelderland carried out these experiments jointly. The health risks were assessed in cooperation with the Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (National Poisons Information Centre, NVIC). Emergency Response Planning Guidelines already exist for assessing whether there are health risks for the population if hydrogen fluoride is released during a fire.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
3092 kb