Go to abstract

Samenvatting

Jaarlijks komen er honderdduizenden containers Nederland binnen die met bestrijdingsmiddelen zijn gegast en nog restanten of hoge concentraties hiervan bevatten. De bestrijdingsmiddelen kunnen in de goederen gaan zitten (absorberen) en kunnen in huiselijke omgeving weer vrijkomen. Blootstelling van burgers is daarom denkbaar. Gemiddeld genomen lijken de risico's gering. Gezondheidsrisico's treden op bij werknemers en soms burgers die onvoldoende beschermd containers openen waarin nog hoge concentraties bestrijdingsmiddelen zitten. Verder zijn als risicogroepen waar grotere dan gemiddelde gezondheidsrisico's optreden, onderscheiden 1) immigranten die hun huisraad hebben verscheept waarbij hun hele huisraad met bestrijdingsmiddelen is behandeld en 2) geneesmiddelen waarbij het werkzame bestanddeel met de - doorgaans reactieve - bestrijdingsmiddelen hebben gereageerd en in minder werkzame stoffen zijn omgezet. De risico's zijn mogelijk verder te verkleinen omdat internationale regelgeving eenmalige behandeling van stuw- en pakkingshout voorschrijft waar dit keer op keer wordt behandeld en omdat goederen met bestrijdingsmiddelen worden behandeld die vanwege het materiaal (steen, keramisch) geen behandeling vragen. Dit onderzoek was opgedragen door de VROM-Inspectie die heeft laten onderzoeken of er gezondheidsrisico's voor burgers zijn door de behandeling van containers met bestrijdingsmiddelen in het buitenland. Deze behandeling gebeurd tegen de aantasting van goederen en vanuit de eisen tegen transport en import van uitheemse insecten.

Abstract

Many of the goods destined for the Dutch market are transported in containers over the sea. A substantial number of these containers are treated with pesticides such as methyl bromide to protect cargos against pests and to prevent transportation of exotic insects. The Inspectorate of the Dutch Ministry of Public Housing, Spatial Planning and the Environment has led an investigation to quantify the risks to public health from possible exposure to these pesticides. Here, goods were shown to absorb the pesticides during exposure which may later be released in homes, causing humans to be exposed. Even though the risks of the exposure seem to be so small that they can be classified as 'negligible risk' according to Dutch policy, the uncertainties here are large: e.g. the number of treated containers with pesticides is rising and limited samples were used in the research. Groups or products that appear to be at higher risk are: personnel and consumers opening containers that still contain pesticides in higher concentrations, but without adequate protection; immigrants or people being repatriated who have moved their house effects in containers treated with pesticides and medicines transported in containers treated with pesticides where the active substances have reacted with the pesticides. Most of the pesticide applications were not found to be stipulated by regulations pertaining to the nature of such goods as stone sculptures or plastics. For this reason we advise the policymakers to cooperate with large enterprises and transporters in exploring how to avoid pesticide treatment with pesticides, especially (but not only) with respect to medicines. Further, immigrants should be offered information leaflets that point out the risks of having their homes treated with pesticides.

Overig

Grootte
476KB