Risicobeoordeling van blootstelling aan PFAS via voedsel en drinkwater in Nederland

Risicobeoordeling van blootstelling aan PFAS via voedsel en drinkwater in Nederland

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft berekend hoeveel per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen)) mensen via voedsel en drinkwater binnenkrijgen. Hieruit blijkt dat de hoeveelheid PFAS die mensen via voedsel en drinkwater kunnen binnenkrijgen boven de zogeheten gezondheidskundige grenswaarde ligt. Als mensen lange tijd meer PFAS binnenkrijgen dan deze gezondheidskundige grenswaarde, zijn schadelijke effecten op de gezondheid mogelijk.

Ook blijkt dat mensen in Nederland via voedsel meer dan drie keer zoveel PFAS binnenkrijgen als via drinkwater. Vis is een belangrijke bron van PFAS via voedsel, omdat er veel van deze stoffen in vis kunnen zitten. Daarnaast krijgen we PFAS binnen via koffie, thee, graanproducten, melkproducten, vlees, eieren, fruit en groenten.

Bij drinkwater hangt de hoeveelheid PFAS af van het soort water waarvan het is gemaakt. Via drinkwater dat van grondwater is gemaakt, krijgen we minder PFAS binnen dan via drinkwater uit oppervlaktewater. Dat komt doordat er in oppervlaktewater meer PFAS zit dan in grondwater. Van de twintig onderzochte typen PFAS krijgen we vooral PFUnDA, PFOS perfluoroctaansulfonaten (perfluoroctaansulfonaten) en PFDA binnen, omdat deze typen veel in vis zitten.

De berekening is een update van een eerdere schatting met gegevens over PFAS in voedsel uit 2009. Voor de update is nieuwe informatie over voedsel en drinkwater uit 2021 en 2022 gebruikt. Ook is er informatie over twintig in plaats van vier typen PFAS meegenomen. Hoewel er nu meer PFAS zijn meegenomen, is de hoeveelheid PFAS die mensen binnen kunnen krijgen ongeveer 40 procent lager dan eerder was berekend.

PFAS zijn stoffen die door de mens zijn gemaakt en komen van nature niet in het milieu voor. Deze stoffen zitten in veel verschillende producten, zoals antiaanbaklagen, verpakkingsmaterialen voor voedsel en in kleding. Bij het proces om PFAS te maken en het gebruik van producten waar ze in zitten, kan PFAS in de lucht, het water en de bodem terecht komen. Vandaaruit komen ze in ons voedsel en drinkwater. De meeste PFAS breken niet af en blijven daardoor lang in het milieu zitten.

Om te voorkomen dat je te veel PFAS binnenkrijgt, is het belangrijk om gevarieerd te eten. Op die manier eet je niet te vaak voedsel met een hoge hoeveelheid PFAS.

Abstract

RIVM has calculated the quantity of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) that people ingest through food and drinking water. The study shows that the calculated quantity of PFAS ingested through food and drinking water is above the health-based guidance value. If the amount of PFAS people ingest exceeds this guidance value over a long period of time, it could be harmful to their health.

Results also show that people in the Netherlands ingest more than three times as much PFAS through food as through drinking water. Fish is an important source of PFAS that people can ingest through food as fish can contain high concentrations of PFAS. People also ingest PFAS through tea, coffee, cereal products, milk products, meat, eggs, fruits and vegetables.

The PFAS concentration in drinking water depends on the type of water used as a source. People ingest a lower amount of PFAS through drinking water made from groundwater than through drinking water made from surface water. This is because surface water contains a higher level of PFAS than groundwater. Out of the twenty PFAS studied, people mostly ingest PFUnDA, PFOS and PFDA because these PFAS are found in high concentrations in fish.

The calculation is an update of a previous estimate based on data about PFAS in food from 2009. RIVM used new information about PFAS in food and drinking water from 2021 and 2022 for the updated calculation. It also used information about twenty PFAS, instead of four. Although more PFAS were considered, the ingested quantity is around 40 per cent lower than previously calculated.

PFAS are man-made substances and thus do not occur naturally in the environment. They are found in many different products, such as nonstick coatings, food packaging materials and clothing. PFAS can end up in the air, water and soil both when they are made and when people use PFAS-containing products. From there, they enter our food and drinking water. Most PFAS do not degrade and therefore remain in the environment for a long time.

Eating a varied diet is important to avoid ingesting a large amount of PFAS. This way, people will not eat foods with a high PFAS concentration too often.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1674 kb