Risicobeoordeling van kruidenpreparaten met extract van de zaden van Mucuna pruriens

Risicobeoordeling van kruidenpreparaten met extract van de zaden van Mucuna pruriens

Go to abstract

Samenvatting

In Nederland worden kruidenpreparaten (voedingssupplementen) met extract van zaden van Mucuna pruriens verkocht. Deze kruidenpreparaten zijn vooral online verkrijgbaar. Volgens fabrikanten kan Mucuna pruriens het immuunsysteem ondersteunen en ervoor zorgen dat mensen meer energie hebben.

Het RIVM onderzocht of kruidenpreparaten met extract van zaden van Mucuna pruriens schadelijk zijn voor de gezondheid. Er is over M. pruriens heel weinig openbare wetenschappelijke informatie beschikbaar. Daarom is het niet mogelijk te bepalen wat een veilige dosis van dit extract is. Wel zijn er aanwijzingen dat het extract negatieve effecten heeft op de lever, nieren en de ontwikkeling van het ongeboren kind.

Daarom adviseert het RIVM uit voorzorg om deze kruidenpreparaten niet te gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding, of bij lever- of nierproblemen. In andere gevallen is het advies er voorzichtig mee te zijn. Het RIVM adviseert daarbij goed in de gaten te houden of er bijwerkingen optreden en met het product te stoppen als dat gebeurt. Áls mensen ervoor kiezen kruidenpreparaten met Mucuna pruriens te gebruiken, moeten ze de aanwijzingen op de verpakking volgen. En het gebruik met hun arts of apotheker bespreken wanneer ze medicijnen slikken.

Ook is bekend dat een van de stoffen in Mucuna pruriens (levodopa) de werkzame stof is in medicijnen voor de behandeling van de ziekte van Parkinson. De hoeveelheid levodopa die iemand via deze kruidenpreparaten binnenkrijgt is vergelijkbaar met of hoger dan de hoeveelheid voor mensen met Parkinson die het medicijn beginnen te slikken. De bijwerkingen bij dit medicijn, zoals maagdarmklachten, ongewilde bewegingen (dyskinesie) en psychische klachten, kunnen ook optreden bij gebruikers van het kruidenpreparaat.

Abstract

Herbal preparations (food supplements) that contain an extract of Mucuna pruriens seeds are sold in the Netherlands. These herbal preparations are mainly sold online. According to the manufacturers, Mucuna pruriens can support the immune system and increase energy levels.

RIVM has examined whether herbal preparations containing Mucuna pruriens seed extract are harmful to health. Very little scientific information about Mucuna pruriens is publicly available. Accordingly, it is not possible to determine a safe dose for this extract. However, there are indications that the extract has negative effects on the liver, kidneys, and the development of unborn children.

As a precaution, RIVM advises not to use these herbal preparations during pregnancy and breastfeeding, or in case of liver or kidney problems. In other cases, it is advised to be cautious. RIVM advises to be alert to side effects and to stop using the product in case side effects occur. If people choose to use herbal preparations containing Mucuna pruriens, they have to use it in accordance with the instructions on the packaging. And discuss the use with their doctor or pharmacist in case of medicine use.

In addition, it is known that one of the substances in Mucuna pruriens (levodopa) is the active substance in medicines used to treat Parkinson’s disease. The quantity of levodopa that someone ingests from these herbal preparations is comparable to or higher than the quantity for people with Parkinson’s who are starting to take these medicines. The side effects of these medicines, such as gastrointestinal symptoms, involuntary movement (dyskinesia) and psychological symptoms, can also occur in users of the herbal preparation.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
588 kb