Risicobeoordeling van kruidenpreparaten met Tabernanthe iboga

Risicobeoordeling van kruidenpreparaten met Tabernanthe iboga

Go to abstract

Samenvatting

In Nederland worden producten met extracten van het kruid Tabernanthe iboga vooral online verkocht. Ze worden soms gebruikt als hulpmiddel om af te kicken van drugs, maar ook als geestverruimend middel. Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft het RIVM gevraagd om de veiligheid van dit kruidenpreparaat te beoordelen.

Het RIVM heeft hiervoor onderzocht of producten met Tabernanthe iboga schadelijk zijn voor de gezondheid. Op basis daarvan adviseert het RIVM consumenten geen kruidenpreparaten met Tabernanthe iboga te gebruiken.

De belangrijkste bijwerking is verstoring van het hartritme. In het ernstigste geval kunnen mensen hieraan overlijden. Wereldwijd, zijn tientallen doden gemeld na het gebruik van dit kruid, waaronder enkele gevallen in Nederland.

Andere schadelijke effecten die vaak voorkomen zijn misselijkheid, overgeven, of ernstiger: acute psychoses, epileptische aanvallen en hallucinaties. Deze effecten kunnen al ontstaan bij de algemeen gebruikte hoeveelheden.

Abstract

In the Netherlands, products with extracts of the herb Tabernanthe iboga are mainly sold online. They are sometimes used as a drug withdrawal aid, but also as a mind-altering product. The Ministry of Health, Welfare and Sport has asked RIVM to assess the safety of this herbal preparation.

RIVM has investigated whether products containing Tabernanthe iboga are harmful to health. Based on this investigation, RIVM advises consumers not to use herbal preparations containing Tabernanthe iboga.

The main side effect is disturbance of the heart rhythm. In the worst case, people can die from this. Worldwide, dozens of deaths have been reported after using this herb, including some cases in the Netherlands.

Other adverse effects commonly occurring are nausea, vomiting, or more serious: acute psychosis, seizures, and hallucinations. These effects can already arise at levels commonly used.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Resterend

Grootte
822 kb