Risicobeoordeling van kruidenpreparaten met Withania somnifera (Ashwagandha)

Risicobeoordeling van kruidenpreparaten met Withania somnifera (Ashwagandha)

Go to abstract

Samenvatting

In Nederland worden kruidenpreparaten met Withania somnifera verkocht. Het kruid is beter bekend onder de naam Ashwagandha. In de vorm van voedingssupplementen zijn ze zowel in drogisterijen als online verkrijgbaar. Withania somnifera thee is vooral online verkrijgbaar. Withania somnifera wordt gebruikt bij bijvoorbeeld stress, vermoeidheid of om beter te slapen.

Het RIVM onderzocht of kruidenpreparaten met Withania somnifera schadelijk zijn voor de gezondheid. Het kruid kan schadelijke effecten veroorzaken bij mensen die er gevoelig voor zijn. Het is onbekend om welke mensen dat gaat. Het RIVM adviseert daarom uit voorzorg om geen kruidenpreparaten met Withania somnifera te gebruiken, en vooral niet tijdens de zwangerschap.

Internationaal onderzoek bij mensen is meestal gericht op de positieve effecten van het kruid. Daarin zijn geen schadelijke effecten gevonden bij mensen die voedingssupplementen met Withania somnifera gebruikten. Wel hebben artsen vergiftigingen gemeld bij mensen die deze supplementen hadden ingenomen. Zij melden schadelijke effecten in de lever en op de concentraties van schildklierhormonen en cortisol. Deze mensen hadden voedingssupplementen gebruikt met ongeveer evenveel Withania somnifera als de supplementen die in Nederland te koop zijn.

Withania somnifera kan ook als thee worden gebruikt. Het is niet bekend of de gebruiker hiervan dezelfde hoeveelheid schadelijke stoffen binnenkrijgt als bij het gebruik van voedingssupplementen. Er is geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect van Withania somnifera thee. Bij gebrek aan informatie wordt aangenomen dat de conclusie voor voedingssupplementen ook geldt voor het gebruik van het kruid in de vorm van thee.

In traditionele gebruiken in oosterse landen, zoals China en India, is Withania somnifera onder andere gebruikt om abortus op te wekken. Het is niet bekend hoe vaak dit is gedaan en of dat nog steeds gebeurt. Dit effect is niet onderzocht. Daarom wordt uit voorzorg geadviseerd om tijdens de zwangerschap geen producten met dit kruid te gebruiken.

Abstract

Herbal preparations containing Withania somnifera are sold in the Netherlands. The herb is better known as Ashwagandha. Food supplements containing this herb are sold in drugstores and online in web shops. Withania somnifera tea is mostly sold online. Withania somnifera is used by consumers for stress and fatigue, or to improve sleep.

RIVM studied if herbal preparations containing Withania somnifera are harmful to health. The herb can induce harmful effects in individuals who are sensitive to it. It is unknown which individuals are sensitive to Withania somnifera. As a precaution, RIVM advises consumers not to use herbal preparations containing Withania somnifera, especially during pregnancy.

International studies in humans usually focus on the positive effects of the herb. These studies found no harmful effects in individuals who took food supplements containing Withania somnifera. Yet, physicians have seen intoxications in individuals who took these food supplements. They have reported harmful effects on the liver and on concentrations of thyroid hormones and cortisol. These individuals took food supplements containing a similar amount of Withania somnifera as that which is found in food supplements containing Withania somnifera sold in the Netherlands.

Withania somnifera can also be used to make tea. It is not known whether consumers are exposed to the same amount of harmful substances through Withania somnifera tea as through food supplements. No scientific research has been carried out into the effect of Withania somnifera tea. In the absence of information, it is assumed that the conclusion for food supplements is also valid for Withania somnifera tea.

In traditional practices in oriental countries, including China and India, Withania somnifera has been used to induce abortion, amongst others. It is unknown how often this was done and if this approach is currently still used. The effect has not been studied. As a precaution, therefore, RIVM advises consumers not to use herbal preparations containing Withania somnifera during pregnancy.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Resterend

Grootte
748 kb