Risicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen op basis van dsRNA/RNAi

Risicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen op basis van dsRNA/RNAi

Go to abstract

Samenvatting

Gewasbeschermingsmiddelen beschermen landbouwgewassen tegen ziekten en plagen. Binnen Europa willen lidstaten de landbouw verduurzamen, onder andere door minder chemische middelen te gebruiken. Daarom worden nieuwe gewasbeschermingsmiddelen ontwikkeld die minder schadelijk zijn voor het milieu, de gebruikers van de middelen en voor consumenten.

Zo zijn gewasbeschermingsmiddelen op basis van dubbelstrengs RNA ribonucleic acid (ribonucleic acid) (dsNA) in ontwikkeling. Dit zijn natuurlijke alternatieven voor chemische bestrijdingsmiddelen die specifiek tegen bepaalde ziekten en plagen werken. Deze producten worden beoordeeld op hun veiligheid voor mens en milieu, voordat ze op de markt worden toegelaten. Alleen blijkt dat de bestaande risicobeoordeling niet geschikt is om mogelijke schadelijke effecten van dit type gewasbeschermingsmiddelen te beoordelen. Deze is nu vooral gericht op effecten van chemische stoffen.

Het RIVM doet aanbevelingen om de beoordeling van dsRNA-middelen mogelijk te maken. Het adviseert onder andere aan risicobeoordelaars welke data uit de bestaande testen voor de beoordeling nodig zijn. Ook raadt het RIVM aan het hele product te beoordelen om de effecten op het milieu te kunnen onderzoeken. dsRNA breekt namelijk snel af in het milieu, waardoor het milieu er weinig aan wordt blootgesteld. Maar in een product kan het stabieler zijn.

Voor dit onderzoek heeft het RIVM in kaart gebracht welke toepassingen op basis van dsRNA in ontwikkeling zijn. Ook is gekeken welke risico's van dsRNA er voor mens en milieu zouden kunnen zijn.

Abstract

Plant protection products are used to protect crops against diseases and pests. The EU Member States are looking to make agriculture more sustainable, among other things by using fewer chemicals. To that end, new plant protection products are being developed that are less harmful to the environment, growers, and consumers.

One of these developments concerns plant protection products on the basis of double-stranded RNA (dsRNA). These are natural alternatives to chemical pesticides that work specifically against certain diseases and pests. Plant protection products are assessed for their safety for humans and the environment before they receive market authorisation. However, it turns out that the existing risk assessment is unsuitable for assessing the potentially harmful effects of this latest type of plant protection products, as it focuses primarily on the effects of chemicals.

RIVM has made a number of recommendations to facilitate the assessment of dsRNA-based plant protection products. Among other things, it advises risk assessors about which data they need from the entire product in order to evaluate its effects on the environment. Normally, dsRNA degrades rapidly in the environment, causing little exposure. When used in a plant protection product, however, it may be more stable.

For the purpose of this study, RIVM investigated which applications on the basis of dsRNA are currently in development. It also looked at the risks that dsRNA might pose for human health and the environment.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
664 kb