SatGCN : Pilot study on the use of satellite measurements in the GCN map of nitrogen dioxide in the Netherlands

SatGCN : Pilot study on the use of satellite measurements in the GCN map of nitrogen dioxide in the Netherlands

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM maakt jaarlijks een set kaarten waarop de gemiddelde luchtkwaliteit in Nederland staat weergegeven, de GCN-kaarten. Deze worden onder meer gebruikt voor de regelgeving van de luchtkwaliteit op nationaal, regionaal en gemeentelijk niveau. De concentraties van stoffen op de kaarten worden gebaseerd op metingen op leefniveau, in combinatie met modelberekeningen. Voor de kaart met de concentraties stikstofdioxide, een belangrijke component van luchtverontreiniging, is onderzocht of de kaart beter of goedkoper wordt als er satellietmetingen aan worden toegevoegd. Met de satellietgegevens die momenteel beschikbaar zijn, is dat nog niet het geval. De gebruikte satellietmetingen komen van het instrument OMI. De opvolger van OMI, het in oktober 2017 gelanceerde instrument TROPOMI, is gevoeliger en kan veel meer details zien. Mogelijk kan TROPOMI daardoor wel een geslaagde bijdrage aan de kaart leveren. Pas vanaf de tweede helft van 2019 zullen voldoende metingen van TROPOMI beschikbaar zijn om dit te testen. De studie is uitgevoerd door het RIVM, KNMI en TNO.

Abstract

Annually, RIVM produces a set of maps showing the average air quality in the Netherlands, the GCN maps. These maps are used in regulations and directives on national, regional and municipal level. The concentration levels of pollutants on these maps are based on measurements at ground level, in combination with model calculations.

This study investigates whether the GCN map with the concentrations of nitrogen dioxide, an important component of air pollution, can be made better or cheaper by adding satellite measurements. With the satellite measurements currently available, this turns out not to be the case.

The satellite measurements used in this study come from the instrument OMI. OMI's successor TROPOMI, launched in October 2017, is more sensitive and can see much smaller details. Therefore, TROPOMI may be able to contribute more successfully to the map. This can be tested starting the second half of 2019, when enough measurements of TROPOMI will be available.

This study was performed by RIVM, KNMI and TNO.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM,

Overig

Grootte
2151