Samenvatting

Het RIVM verzamelt doorlopend gegevens om risico's voor een gezonde, schone en veilige leefomgeving vroegtijdig te signaleren. We doen dit voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en andere departementen. De veelheid en diversiteit aan signalen maken het niet eenvoudig om hier rode draden uit te halen. Met deze rapportage geeft het RIVM een samenhangend beeld van de aandachtspunten voor de leefomgeving en omgevingsveiligheid voor IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat). Dit kan helpen om mogelijke risico’s voor mens en milieu proactief te voorkomen of te verminderen.

Dit overzicht is gebaseerd op bestaande signaleringsnetwerken, rapportages en lopende onderzoeken en biedt bouwstenen voor de onderzoeksprogrammering voor de komende jaren. Het wordt gebruikt in de bestaande gesprekscyclus met het ministerie

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
132 kb