2022 Annual Report of ‘Signaling Consultation Food Safety’

2022 Annual Report of ‘Signaling Consultation Food Safety’

Go to abstract

Samenvatting

Mensen kunnen ziek worden van bacteriën, parasieten of virussen in voedsel. Dat kan ook door chemische stoffen in voedsel. Om nieuwe risico’s voor de voedselveiligheid zo vroeg mogelijk in beeld te brengen, is in 2020 het Signaleringsoverleg Voedselveiligheid opgericht. Als nieuwe risico’s sneller in beeld zijn, kunnen sneller maatregelen worden genomen om de gezondheid van mensen te beschermen.


Het Signaleringsoverleg heeft twee onderdelen: een overleg over microbiologische risico’s (het SO-VM Verkennende Monitoring (Verkennende Monitoring)) en een overleg over chemische risico’s (het SO-VC Voedingscentrum (Voedingscentrum)). In beide onderdelen zitten experts op het gebied van voedselveiligheid van verschillende instituten en het bedrijfsleven. Deze experts verzamelen signalen die zij met elkaar bespreken en betekenis geven. In 2022 zijn beide onderdelen elk vier keer bij elkaar gekomen. In totaal zijn 65 signalen ingebracht en uitgewerkt.


Als er naar aanleiding van een signaal meer onderzoek of maatregelen nodig zijn, meldt het Signaleringsoverleg het signaal aan de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) of aan het Coördinerend Overleg. In dit overleg zijn de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vertegenwoordigd. In 2022 heeft het SO-VM geen signalen gemeld. Het SO-VC heeft 14 signalen gemeld aan het Coördinerend Overleg en 2 signalen aan de NVWA.

Abstract

People can get sick from bacteria, parasites or viruses. The same holds for chemicals in food. To identify new risks for food safety as early as possible, the ‘Signaling Consultation Food Safety’ (Signaleringsoverleg Voedselveiligheid, SO-V) started in 2020. When new risks are identified sooner, measures to protect human health can be taken sooner.

The Signaling Consultation comprises two sections: the microbiological risks section (SO-VM) and the chemical risks section (SO-VC). Both sections comprise food safety experts from various institutes and the corporate sector. These experts collect signals, and then discuss and interpret them together. In 2022, each section held four consultations in which a total of 65 signals were contributed and considered.

If further investigations or measures are required in response to a signal, the Signaling Consultation refers the signal to the Coordinating Consultation (Coördinerend Overleg, CO). The CO includes representatives from the Ministry of Health, Welfare and Sport, the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality and The Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority. In 2022, the SO-VM section did not refer any signals; the SO-VC section referred 14 signals to the CO and 2 signals directly to The Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
522 kb