Go to abstract

Samenvatting

Het rapport vormt een onderdeel van het thema 'Regio en Toegankelijkheid' in het kader van de Volksgezondheid en Toekomst Verkenning 2002 van het RIVM. In dit rapport wordt een uitgebreide analyse gemaakt van regionale verschillen in de kosten en het gebruik van geneesmiddelen. De regionale verschillen zijn weergegeven in 31 regio's. Het onderzoek heeft betrekking op de geneesmiddelen die bij de openbare apotheek zijn afgehaald. In 2000 werd er voor ruim 2,5 miljard euro aan geneesmiddelen afgeleverd door de openbare apotheken. Het aantal voorschriften via de apotheek bedroeg bijna 131 miljoen in dat jaar. Er is een analyse gemaakt van de regionale verschillen in kosten, volume en prijs bij alle geneesmiddelen tezamen en bij zes geneesmiddelengroepen (maagmiddelen, cholesterolverlagers, antibiotica, benzodiazepines, antidepressiva en middelen bij astma/COPD). Uit het onderzoek blijkt dat regionale verschillen in geneesmiddelenkosten vooral zijn toe te schrijven aan volumeverschillen en niet aan grote regionale verschillen in voorkeuren voor duurdere dan wel goedkopere geneesmiddelen

Abstract

The report is part of the theme 'Region and Accessibility' as part of the Public Health Status and Forecast 2002 produced by the National Institute of Public Health and the Environment in the Netherlands. In this report an extensive analysis has been made of regional differences in the costs and usage of pharmaceuticals. The regional differences are pictured in 31 regions. The research only regards to pharmaceuticals delivered by pharmacists. In the year 2000 pharmacists delivered for more then 2,5 milliard euros on pharmaceuticals, being the costs almost 131 million prescriptions that year. An analysis has been made of regional differences in costs, volume and price for all types of pharmaceuticals and for six groups of pharmaceuticals (pharmaceuticals for stomach disorders, statines, antibiotics, benzodiazepines, antidepressants and pharmaceuticals for astma/COPD). The study shows that regional differences in pharmaceutical costs are mainly caused by differences in volume and not by substantial regional differences in preferences for more or less expensive pharmaceuticals.

Overig

Grootte
1.45MB