Physical activity and sports in 2020

Physical activity and sports in 2020

Go to abstract

Samenvatting

Vanaf half maart 2020 kreeg Nederland te maken met maatregelen om de verspreiding van het SARS-CoV-2 virus tegen te gaan. 30 tot 50 procent van de Nederlandse bevolking zegt dat ze tijdens de coronapandemie minder zijn gaan bewegen. Slechts 15 procent is naar eigen zeggen meer gaan bewegen. Per saldo voldeden meer Nederlanders aan de beweegrichtlijnen dan in 2019 (53 procent versus 49). Vooral doordat ze vaker activiteiten deden in en rondom het huis, zoals wandelen, huishouden en klussen.

Mensen die vaker aan de beweegrichtlijnen voldeden waren vooral volwassenen van 30 tot en met 39 jaar, mensen met betaald werk, een hoger inkomen en een hogere opleiding, ouders met thuiswonende kinderen, kinderen die thuis wonen en mensen in stedelijk gebied.

Het aantal mensen dat elke week minstens een keer sportte, was hetzelfde in 2020 en 2019. Wel sportten deze wekelijkse sporters per week iets vaker (3 tot 4 keer in plaats van 3 keer) en iets langer (20 minuten per week) dan in 2019. Ze deden vaker aan hardlopen (19 procent in 2020 versus 16 procent in 2019).

Mogelijk zijn door de coronapandemie de cijfers van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor gunstiger uitgevallen dan ze werkelijk zijn. Zo konden bijvoorbeeld vanwege de coronamaatregelen bepaalde groepen niet thuis worden bezocht voor een interview. Hierdoor ontbreekt informatie van mensen die met een online enquête moeilijk te benaderen zijn. In het algemeen bewegen zij minder.

Dit blijkt uit het onderzoek van het RIVM. Het RIVM onderzoekt al 20 jaar het sport- en beweeggedrag van de Nederlandse bevolking. Vanwege de coronapandemie is dit keer ook gevraagd of mensen meer of minder zijn gaan bewegen. Voor dit onderzoek zijn twee bronnen gebruikt: de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor en het Vragenlijstonderzoek van de Corona Gedragsunit van het RIVM en GGD GHOR Nederland.

Abstract

From mid-March 2020, the Netherlands was faced with measures to prevent the spread of the SARS-CoV-2 virus. 30 to 50 percent of the Dutch population reported that they were less physically active during the corona pandemic. About 15 percent of people reported that they are exercising more often. In general, more Dutch people complied with the Dutch physical activity guidelines in 2020 than in 2019 (53 versus 49 percent). In particular, activities in and around the house were more often reported in 2020 than in 2019, such as walking, housekeeping and performing chores.

Particular groups that adhered more often to the physical activity guidelines in 2020 compared to 2019 were adults aged 30 to 39 years old, people with paid jobs, a higher income, or a higher educational level, parents with kids living at home, kids living with their parents, and people living in urban areas.

The number of people who engaged in sports at least once a week remained the same in 2020 and 2019. However, they exercised slightly more often (3 to 4 times instead of 3 times per week) and somewhat longer (20 minutes per week) than in 2019. They were more likely to go running in 2020 than in 2019 (19 percent in 2020 versus 16 percent in 2019).

Due to the corona pandemic, methodological adaptations had to be made to the logistics of the Health Survey/Lifestyle Monitor, which may have resulted in a slight overestimation of physical activity compared to 2019. For example, certain groups within the population could not be visited at home for an interview because of corona measures. As a result, information is missing from people who are difficult to reach with an online survey. In general, these groups are less physically active.

These results are based on research from RIVM. RIVM has been monitoring physical activity and sports in the Netherlands for 20 years. Due to the corona pandemic, this time participants were also asked whether they exercised more or less compared to the period before the pandemic. Two data sources were used for this report: the Health Survey/Lifestyle Monitor and the Questionnaire Survey of the RIVM Corona Behavioural Unit and GGD GHOR Netherlands.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
1534 kb