Go to abstract

Samenvatting

De Staat van Infectieziekten beoogt inzicht te geven in de infectieziektenproblematiek in Nederland. De inhoud is primair gericht op beleidsmakers bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bij het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM. Deze Staat van Infectieziekten geeft een overzicht van belangrijke ontwikkelingen en gebeurtenissen in het jaar 2006. Daarnaast werd speciale aandacht besteed aan vectorgebonden aandoeningen en klimaatverandering in Nederland, infectieziekten in relatie tot chronische ziekten en de meldingsplichtige ziekten.

Abstract

The State of Infectious diseases intends to give insight in the infectious disease problems in the Netherlands. The content is primarily aimed at policymakers at the Ministry of Health, Welfare and Sport and at the Centre of Infectious Disease Control (CIb) of the RIVM. This State of Infectious diseases gives an overview of the important developments and incidents in the year 2006. Furthermore, special attention has been given to vector borne diseases and climate change in the Netherlands, infectious diseases in relation to chronic diseases and the notifiable diseases.

Overig

Grootte
900KB