State of infectious diseases in the Netherlands, 2017

State of infectious diseases in the Netherlands, 2017

Go to abstract

Samenvatting

In 2017 is het aantal mensen dat in Nederland ziek werd van meningokokken W opnieuw sterk toegenomen. In 2017 zijn 80 patiënten gemeld, ten opzichte van gemiddeld 4 patiënten per jaar vóór 2015. Vanwege deze toename is de meningokokken C-vaccinatie die baby's van 14 maanden krijgen, vanaf 1 mei 2018 vervangen door een vaccin dat tegen meer typen meningokokken beschermt (ACWY). Het meningokokken ACWY-vaccin wordt vanaf het najaar 2018 ook aangeboden aan tieners die geboren zijn tussen 2001 en 2004. Daarnaast blijkt dat het aantal patiënten met legionella sinds 2012 is gestegen, van 291 mensen in 2012 naar 561 in 2017. Een deel van deze infecties is door Nederlanders op reis in het buitenland opgelopen. Vooral het aantal infecties dat in Nederland is opgelopen, was in 2017 hoger dan in voorgaande jaren, met een piek in de zomermaanden. De oorzaak van de stijging is onduidelijk; wel is er een relatie met warm en nat weer. De infectieziekten waaraan in 2017 de meeste 'gezonde levensjaren' in Nederland verloren gingen, zijn griep, pneumokokkenziekte en legionella. Dit blijkt uit de Staat van Infectieziekten van het RIVM. Deze jaarlijkse rapportage geeft beleidsmakers bij onder andere het ministerie van VWS, GGD-en en het RIVM een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen van infectieziekten in Nederland en in het buitenland. De Staat van Infectieziekten bevat elk jaar een verdiepend thema. Dit keer is dat 'Infectieziekten-epidemiologie anno 2018'. Hierin wordt besproken wat de sterke toename van digitale gegevens in de laatste jaren betekent voor onderzoek naar de mate waarin infectie­ziekten voorkomen en naar plotselinge uitbraken van ziekten. Zo is het mogelijk om uitbraken van ziekten eerder op te sporen doordat steeds meer genetische gegevens van ziekteverwekkers beschikbaar komen. De nieuwe data en methoden zijn een belangrijke aanvulling op de 'klassieke' methoden maar kunnen deze niet vervangen.

Abstract

In 2017, the number of people who fell ill in the Netherlands as a result of meningococcal type W increased sharply once again. In 2017, 80 patients were reported, compared to an average of 4 patients per year before 2015. Because of this increase, from 1 May 2018 the meningococcal C vaccination given to babies of 14 months was replaced by a vaccine that protects against more types of meningococcal bacteria (ACWY). From the autumn of 2018, the meningococcal ACWY vaccine will also be offered to teens born between 2001 and 2004.

In addition, it appears that the number of patients with Legionnaires' disease has increased since 2012, from 291 people in 2012 to 561 in 2017. Some of these infections were contracted by Dutch people while travelling abroad. In particular, the number of infections contracted in the Netherlands was higher in 2017 than in previous years, with a peak in the summer months. The cause of the increase is unclear; however, there is a relationship with warm and wet weather. The infectious diseases that caused the most health loss in the Netherlands in 2017 were influenza, pneumococcal disease and legionella disease.

These are the findings published in the State of Infectious Diseases of RIVM. This annual report provides policy makers at the Ministry of Health, Welfare and Sport, the municipal health services and RIVM, among others, with an overview of the most important developments in infectious diseases in the Netherlands and abroad.

Every year, the State of Infectious Diseases focusses on an in-depth theme. This time, the theme is 'Infectious disease epidemiology in the year 2018'. It discusses what the sharp increase in digital data in recent years means for research into the extent to which infectious diseases occur and into sudden outbreaks of diseases. For example, it is possible to detect outbreaks of diseases earlier because more and more genetic data from pathogens are becoming available. The new data and methods are an important addition to the 'traditional' methods, but cannot replace them.

Overig

Grootte
1.42MB