Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport presenteert enkele voorbeelden uit de eerste release van de Staat van Volksgezondheid en Zorg op www.staatvenz.nl. Een digitaal cijferoverzicht op deze website beschrijft uitgebreider de stand van zaken op de verschillende beleidsterreinen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het belangrijkste doel van de Staat van Volksgezondheid en Zorg is actuele en eenduidige cijfers te presenteren waarmee het beleid van VWS kan worden gevolgd en verantwoord. Als onderdeel van de Staat wordt jaarlijks een op het digitaal cijferoverzicht gebaseerd rapport voor Verantwoordingsdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet legt op deze dag verantwoording af over de financiƫn en het beleid in het afgelopen jaar. Dit rapport is een eerste proeve van het jaarlijkse rapport. Het heeft daardoor nu nog het karakter van een korte introductie: een vogelvlucht die zowel de breedte als de toekomstige potentie van de Staat VenZ laat zien.

Abstract

May 2016 RIVM launched a new website www.staatvenz.nl as part of the project the State of Public Health and Health Care. The current publication presents some examples from the first release of this site. The data on www.staatvenz.nl provides a more extensive overview of the state of the various policy areas of the Ministry of Health, Welfare and Sport.

The main purpose of the State of Public Health and Health Care 'the State' is to present up-to-date and unambiguous data that allow for the Ministry's policy to be monitored and accounted for. As part of the State, a report based on the data on website will be submitted to the House of Representatives for Accountability Day on an annual basis. On that day, the government accounts for its finances and policies in the past year.

This report is the first of a series of annual reports. Therefore, it serves as a brief introduction to the State by providing a bird's eye view of both the scope and the future potential of the State.

The State and related publications are produced by a consortium consisting of Statistics Netherlands (CBS), the Netherlands Institute for Health Services Research (NIVEL), the Netherlands Youth Institute (NJi), the Dutch Healthcare Authority (NZA), the Netherlands Institute for Social Research (SCP), the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), the Trimbos Institute and National Health Care Institute (ZiN).

Overig

Metatags (Hidden field for JSON support)
Grootte
1.22MB