Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM brengt jaarlijks verslag uit van het onderzoeksprogramma van het instituut, het Strategisch Onderzoek RIVM (SOR). Dit onderzoeksprogramma is bedoeld om te voorzien in de expertise en kwaliteit om nu en in de toekomst de taken voor de opdrachtgevers adequaat uit te kunnen voeren. SOR-projecten worden in een cyclus van vier jaar uitgevoerd. De jaarrapportage 2013 omvat het derde jaar van de vierjarige cyclus van SOR 2011-2014. Per project is aangegeven wat de doelstelling is, de voortgang en de maatschappelijke relevantie van de behaalde resultaten. Daarnaast liepen er nog projecten door uit de voorgaande SOR-ronde (2007-2010). De genoemde aantallen en bedragen hebben betrekking op alle lopende SOR-projecten. Er zijn 99 publicaties verschenen in peer-reviewed tijdschriften en nog 78 publicaties ingediend. Van de verschenen publicaties zijn er 81 waarvan een RIVM-medewerker eerste, tweede of laatste auteur is. Daarnaast is een groot aantal andere producten gerealiseerd: 18 (brief)rapporten, 101 lezingen op internationale congressen, 34 instrumenten (bijvoorbeeld modellen), 34 databases en 6 websites. De wetenschappelijke impact van de publicaties wordt gemeten aan de hand van een vooraf vastgestelde lijst met referentietijdschriften. Over het algemeen was deze impact in 2013 hoger dan de norm die hier van tevoren voor was bepaald. In 2013 is ongeveer € 10,1 miljoen aan SOR-projecten besteed.

Abstract

RIVM publishes an annual report on its research programme RIVM Strategic Research (SOR). The programme is intended to provide the expertise and quality to enable RIVM to competently perform tasks on behalf of its clients in the short and longer term. SOR projects are organised on the basis of a fouryear cycle. The 2013 annual report covers the third year of the 2011-2014 SOR cycle. The report describes the objective of each project, the progress made and the social relevance of the results secured. It also provides information about those projects from the previous SOR cycle (2007-2010) that were still operating during 2013. The statistical and financial data provided in this report cover all active SOR projects.

Overig

Grootte
531KB