RIVM Strategic Programme, Annual Summary 2016 : Spearhead notes - publications

RIVM Strategic Programme, Annual Summary 2016 : Spearhead notes - publications

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM brengt jaarlijks verslag uit van het Strategisch Programma RIVM (SPR). Het verslag is bedoeld om de eigenaar van het RIVM (VWS), de Commissie van Toezicht en geïnteresseerden binnen en buiten het instituut te informeren over het eigen onderzoek. Het SPR is bedoeld om het RIVM te voorzien van de expertise en kwaliteit om nu en in de toekomst de taken van de opdrachtgevers adequaat uit te kunnen voeren. Daarvoor worden drie typen projecten uitgevoerd: onderzoek, innovatie en expertise-ontwikkeling. Het SPR is van start gegaan met 83 projecten, die zijn ondergebracht in zes speerpunten en vier zogeheten crosscutting themes. De projecten worden in een cyclus van vier jaar uitgevoerd. In dit overzichtsrapport zijn een paar voorbeelden van projecten uitgelicht. In 2016 zijn voor alle projecten de eerste producten opgeleverd, zoals data verwerven, analyses uitvoeren en manuscripten schrijven. Ook is deelgenomen aan relevante nationale en internationale symposia en congressen. Enkele aansprekende voorbeelden van innovatie zijn: de Fruitbuit, een app waarmee gebruikers makkelijker hun dagelijkse hoeveelheid fruit kunnen bestellen; de Tekentrektrainer, een apparaat van kunsthuid waarmee zorgverleners kunnen oefenen om teken te verwijderen; en het project 2GetThere dat erop gericht is om een eerder binnen SPR ontwikkelde methode voor ammoniakmetingen op de markt te brengen. In 2016 is ruim aandacht besteed aan internationale projecten. De deelname van het RIVM aan dit soort projecten draagt bij aan de kwaliteit van het onderzoek en zorgt ervoor dat de SPR-projecten aangesloten zijn bij Europese (onderzoeks)prioriteiten. In 2016 zijn 12 projecten die in internationaal verband worden uitgevoerd, gedeeltelijk gefinancierd uit het SPR.

Abstract

Every year RIVM publishes a report of RIVM's Strategic Programme (SPR). The report is intended to inform the owner of RIVM (the Ministry of Health, Welfare and Sport (VWS), the Scientific Advisory Board and other interested parties inside and outside the institute about the research it has carried out.

The SPR is intended to provide RIVM with the expertise and quality to carry out the tasks of clients adequately now and in future. With this in mind three types of projects are being implemented: research, innovation and expertise development. The SPR started with 83 projects which were accommodated in six spearheads and four crosscutting themes. The projects are implemented in a four year cycle.

This overview report explains a couple of sample projects. In 2016 the first products were delivered for all projects, such as acquiring data, performing analyses and writing manuscripts. We also participated in the relevant national and international symposia and conferences.

A number of interesting examples of innovation are: the 'Fruitbuit', an app which makes it easier for users to order their daily intake of fruit, the 'Tekentrektrainer', a device made of artificial skin which healthcare workers can use to practice removing ticks and the '2GetThere' project which is aimed at marketing a method previously developed within SPR for measuring ammonia.

In 2016 a great deal of attention was paid to international projects. RIVM's participation in these kinds of projects contributes to the quality of the research and ensures that the SPR projects link up with European (research) priorities. In 2016 twelve projects which were carried out at international level were partially financed from the SPR.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
665 kb