RIVM’s Strategic Program Annual Report 2021

RIVM’s Strategic Program Annual Report 2021

Go to abstract

Samenvatting

Het Strategisch Programma (SPR) is het RIVM-programma voor strategisch onderzoek, wetenschappelijke vernieuwing en kennisontwikkeling. Hiermee kijken we vooruit naar onderwerpen die extra aandacht verdienen, omdat ze in de toekomst van invloed kunnen zijn op onze volksgezondheid en leefomgeving.

Met deze jaarrapportage brengt het RIVM verslag uit van de resultaten van SPR in 2021. De rapportage is bedoeld om de eigenaar (het ministerie van VWS), de Commissie van Toezicht van het RIVM en geïnteresseerden binnen en buiten het RIVM te informeren over de inhoud en de voortgang van de projecten in het programma.

In 2021, het derde jaar van het programma 2019-2022, liepen er een groot aantal projecten tegelijk. Er zijn 39 nieuwe projecten gestart. De thema’s Perceptie en Gedrag en Methoden voor Verzameling en Analyse van Data, die tot nu toe de andere SPR-thema’s ondersteunden, startten in 2021 met verschillende ‘eigen’ projecten.

Tegelijk zijn in 2021 de tweejarige projecten uit de eerste fase van het programma afgerond. Zij zijn verlengd als gevolg van de coronapandemie. Eind 2021 bereikten 20 projecten de eindfase. Twee thema’s die twee jaar duurden zijn eind 2021 hun laatste fase in gegaan: Integraal Voedselbeleid en Safety & Security. De slotsymposia hierover vinden plaats in 2022.

Binnen alle thema’s worden in 2022 de resultaten onder de aandacht gebracht, bijvoorbeeld door wetenschappelijke artikelen te publiceren. Nieuwe projecten die in 2021 in het programma zijn gestart, zijn vaak projecten waar promovendi de komende jaren aan werken. De wetenschappelijke publicaties naar aanleiding daarvan worden verwacht in de jaren tot en met 2026.

Abstract

The Strategic Programme (SPR) is the RIVM programme for strategic research, scientific innovation, and scientific knowledge development on topics that merit extra attention due to expected future impact on public health and the living environment.

The annual SPR report presents the results of the programme in 2021 to the owner (the Ministry of Health, Welfare and Sport), the Supervisory Committee of the RIVM and others interested in the progress and results of the projects within the programme.

The year 2021, as the third year of the SPR 2019-2022, was characterised by a large number of parallel projects. 39 new projects were launched. The themes Perception and Behaviour and Methods for Collection and Analysis of Data, thus far supporting the other themes, started several 'own' projects in 2021.

At the same time, 2021 also became the final year for the two-year projects from the first phase of the programme, due to an extension period of a year to accommodate planning changes due to the COVID-19 pandemic. By the end of 2021, 20 projects reached the final phase. Two two-year themes reached the final phase at the end of 2021: Integrated Food Policy and Safety & Security. Their closing symposia will take place in 2022.

Within all themes, drawing attention to the results, e.g. by the publication of scientific articles, is envisaged for 2022. New projects that started in the programme in 2021 are mostly PhD projects, so more scientific publications are expected until 2026.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
14.121 kb