Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar de uit- en afspoeling van meststoffen naar bodem en oppervlaktewater in het veenweidegebied Vlietpolder. De hoeveelheid nutrienten die bodem en water mag belasten, wordt beperkt door nationale en internationale regelgeving. De concentraties van N en P in het polderwater zijn hoger dan de richtinggevende waarden voor oppervlaktewater. Afvoer van water en stoffen uit de bodem vindt vooral plaats in een toplaag met een dikte van circa 2m. Het aandeel van de bemesting in de belasting van het slootwater bedraagt ruwweg 10 tot 20% aan N en P en 30% aan SO4; de rest komt uit de bodem. Belasting door afbraak van de bodem resulteert in circa 16 kg/ha/jaar aan N, 3 kg/ha/jaar aan P en 240 kg/ha/jaar aan SO4, afhankelijk van de seizoenen. Stoffen in slootwater zijn verder afkomstig van opwaartse diffusie en dispersie uit diepere lagen (150 kg/ha/jaar Cl, 7.5 kg/ha/jaar N en 1.5 kg/ha/jaar P). SO4 verdwijnt uit de ondiepe bodem door neerwaartse diffusie (50 kg/ha/jaar). Uit slootwater verdwijnt circa 30 tot 40% van de met het grondwater meegevoerde N en P door plantopname en neerslag in de sloot.

Abstract

RIVM has investigated the effects of soil structure and groundwater flow on nutrient transport to soil and surface water in a peat pasture polder near Leyden for their relevancy to national and European legislation on soil and water. Nitrogen and phosphorus concentrations in polder water were found to exceed the limit values for surface water. The land surface level in this polder is 2 m below mean sea level, representing a drop of roughly 3 m due to peat decomposition over many centuries. Groundwater levels are shallow. The rainfall excess of 250 mm.a-1 flows mainly into ditches through a top layer of roughly 2 m. Infiltration to deeper layers is relatively low (25 mm/a). Fertiliser contribution to ditch water is at roughly 10 to 20% for N and P and 30% for SO4; soil processes contribute the remaining parts. Upward diffusion brings 150 kg/ha/a Cl, 7.5 kg/ha/a N and 1.5 kg/ha/a P to shallow layers. SO4 diffuses downward (50 kg/ha/a). Soil decomposition yields 16 kg/ha/a N, 240 kg/ha/a SO4 and 1 kg/ha/a P. Plant growth and sorption cause a further reduction in concentrations in ditch water. Seasonal effects on ditch water quality caused by a time-dependent input were simulated by a model.

Overig

Grootte
1.08MB