Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM-CIb verstrekt in 2018 namens het ministerie van Volksgezond-heid, Welzijn en Sport subsidies op het gebied van infectieziekte-bestrijding en/of seksuele gezondheid. Bij dergelijke subsidieaanvragen moet worden voldaan aan de algemene, inhoudelijke en procedurele uitgangspunten en criteria, die in dit Subsidiekader RIVM-CIb 2018 zijn beschreven.

Momenteel verstrekt het RIVM-CIb subsidie op het gebied van seksuele gezondheid aan Soa Aids Nederland, Rutgers, Hiv Vereniging Nederland en Stichting Hiv Monitoring. Op het gebied van antibioticaresistentie gebeurt dat aan Stichting Werkgroep Antibioticabeleid en op het gebied van tuberculose aan KNCV Tuberculosefonds. Deze organisaties ontvangen deze subsidies al langere tijd. Een belangrijk aspect van deze subsidies is dat de desbetreffende kenniscentra hiermee mede in stand worden gehouden.

Het subsidieprogramma van het RIVM-CIb is open van karakter. Dit betekent dat ook andere organisaties een aanvraag tot subsidieverlening kunnen indienen. Dit kan zowel een instellings- als een projectsubsidie zijn.

Abstract

In 2018, the Centre for Infectious Disease Control (RIVM-CIb) of the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) will grant subsidies for projects in the area of infectious disease control and/or sexual health on behalf of the Ministry of Health, Welfare and Sport (VWS). Applications for these subsidies must meet the general, substantive and procedural criteria set out in this document.

RIVM-CIb is currently providing subsidies for sexual health projects to Soa Aids Nederland, Rutgers, the Dutch HIV Association (HVN), and the Dutch HIV Monitoring Foundation (SHM). The Dutch Working Party on Antibiotic Policy (SWAB) receives subsidies for projects devoted to antibiotic resistance, and the KNCV Tuberculosis Foundation receives subsidies for activities aimed at combating tuberculosis. These organisations have been subsidised for a considerable period of time. An important aim of granting subsidies is to help support the relevant knowledge centres.

RIVM-CIb's subsidy programme has an open character, meaning that other organisations may also submit applications for either an institutional (core-funding) subsidy or a project subsidy.

Overig

Grootte
470KB