Sugar tax: a comparison between three European countries : Design and effects of a tax on sugar-sweetened beverages, with considerations for the Netherlands

Sugar tax: a comparison between three European countries : Design and effects of a tax on sugar-sweetened beverages, with considerations for the Netherlands

Go to abstract

Samenvatting

Vijftig procent van de Nederlanders is te zwaar. De overheid wil dit percentage in 2040 terugdringen naar 38 procent. Dat staat in het Nationaal Preventieakkoord (NPA). Een van de afspraken is om het aantal calorie├źn in frisdranken in 2025 verlaagd te hebben met 30 procent. Nietalcoholische dranken leveren 24 procent van het toegevoegde suiker en 7 procent van de dagelijkse hoeveelheid energie die we binnenkrijgen. In diverse landen lijkt de belasting op suikerhoudende dranken ervoor te zorgen dat mensen minder frisdrank kopen en drinken. Het RIVM heeft in kaart gebracht hoe de suikertaks in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Noorwegen is vormgegeven. Vervolgens is bekeken wat de effecten van de belasting zijn op het aanbod, de samenstelling, de verkoop en consumptie van frisdrank, en op de mate waarin overgewicht voorkomt. Het doel van de belastingmaatregelen verschilt per land. Ook zijn het type belasting, de tarieven en de dranken die worden belast in elk land anders. Uit de beperkt beschikbare gegevens uit deze landen blijkt dat de verkoop van belaste frisdrank is afgenomen. In het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen worden meer gezondere alternatieven verkocht. Het is alleen niet duidelijk in hoeverre deze veranderingen in de verkoop het directe gevolg zijn van de belasting. Er zijn aanwijzingen vanuit het Verenigd Koninkrijk dat de suikertaks ook de herformulering van frisdrank kan stimuleren. De suikertaks is een van de mogelijke maatregelen tegen overgewicht. Het is belangrijk consumenten een gezonder alternatief te bieden. Om te kunnen achterhalen of de suikertaks effectief is, moeten de effecten ervan op korte en lange termijn goed worden gemonitord.

Abstract

Fifty percent of the Dutch population is overweight. The government aims to reduce this percentage to 38% by 2040. This target is included in the Nationaal Preventieakkoord (NPA). One of the points agreed upon is to reduce the number of calories in soft drinks by 30% in 2025. Non-alcoholic beverages account for 24% of the added sugar and 7% of the energy we consume on a daily basis. The tax imposed on sugar-sweetened beverages in a number of countries seems to result in people buying and drinking fewer soft drinks.

RIVM has carried out a study on how the sugar tax has been designed in the United Kingdom, France, and Norway. The effects of the sugar tax on the supply, composition, sales and consumption of soft drinks have been studied, as well as the prevalence of overweight. The primary aim of the tax differs per country. Moreover, the type of tax, the rates and the drinks that are taxed differ per country.

From the limited available studies from these countries, it appears that the sales of taxable soft drinks have declined. In the United Kingdom and Norway more healthier alternatives are sold. It is unclear, however, to what extent these changes are directly due to the sugar tax. There is evidence from the United Kingdom that the sugar tax may encourage manufacturers to add less sugar to soft drinks.

The sugar tax is one of the possible measures in targeting overweight. It is important to offer consumers a healthier alternative. In order to determine the effectiveness of the sugar tax, the short and longer term effects of this tax should be properly monitored.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
679 kb