Annual report 2022 on enteric infections and zoonoses

Annual report 2022 on enteric infections and zoonoses

Go to abstract

Samenvatting

Enterale infecties worden veroorzaakt door verschillende bacteriële, parasitaire en virale ziekteverwekkers. Meestal krijgen mensen daarvan maag-darmklachten, zoals overgeven, buikpijn en/of (bloederige) diarree. In sommige gevallen kunnen ernstige klachten ontstaan, zoals hepatitis, bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking. Mensen raken meestal besmet via voedsel of water dat in contact is gekomen met ontlasting van mensen of dieren. Bij een overdacht via dieren spreken we van zoönosen. Goede hygiëne in toiletten en keukens en bij de bereiding van vlees is heel belangrijk om een besmetting te voorkomen.

Het RIVM monitort hoe vaak dit soort infecties in Nederland voorkomen. Ook brengt het RIVM uitbraken in kaart, waarna het de bronnen opspoort. Het doet dat samen met partners als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)) en Wageningen Food Safety Research (WFSR Wageningen Food Safety Research (Wageningen Food Safety Research)).

In het algemeen was het aantal enterale infecties in 2022 hoger dan tijdens de COVID19 jaren 2020 en 2021. Het aantal mensen dat ziek werd van Campylobacter en Salmonella was nog wel lager dan vóór de pandemie. Het aantal infecties met Shiga toxine-producerende E. coli Escherichia coli (Escherichia coli) (STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)) was in 2022 het hoogst sinds 2016. De oorzaak is niet duidelijk.

Het aantal mensen dat ziek werd door de Listeria-bacterie was net iets hoger dan in de jaren voor de COVID19 pandemie. Dit was een van de weinige ziekteverwekkers die tijdens de pandemie niet minder vaak voorkwam dan daarvoor. Dit komt waarschijnlijk doordat besmettingen bijna altijd via (rauw) voedsel verlopen.
Het rotavirus- en norovirusseizoen 2021/2022 begon, net als in 2020/2021, eerder in het jaar (oktober) dan in de gebruikelijke wintermaanden. Dit komt waarschijnlijk doordat meer mensen vatbaarder zijn geworden voor deze virussen. In de COVID19 jaren kwamen deze virussen namelijk bijna niet voor en bouwden mensen er geen afweer tegen op. Het totaal aantal mensen met het rotavirus in 2022 was veel hoger dan in 2016-2019. In 2022 werden in totaal evenveel mensen ziek van het norovirus als voor de pandemie.

De opvallendste uitbraak in 2022 was dat 72 mensen met buiktyfus (Salmonella Typhi) kregen op een schip in Nederland waar asielzoekers werden opgevangen. Vrij zeker zijn ze via de drinkwatervoorziening van het schip besmet. Deze was verouderd en lag vlak bij de rioolleidingen.

Abstract

Enteric infections’ is an umbrella term for a diverse group of pathogens that infect humans primarily through the faecal-oral route. These infections can be caused by a diverse range of bacterial, parasitic and viral pathogens. They usually lead to gastrointestinal complaints such as vomiting, abdominal pain, diarrhoea and/or bloody diarrhoea. In some cases, these infections can lead to serious symptoms such as hepatitis, blood poisoning or meningitis. Some enteric infections, known as zoonoses, spread from agricultural and other pets to humans. For other infections, humans are the only host and the infection spreads from person to person. In both cases, transmission often occurs via contaminated food, or via the environment (soil/air/surface water) or direct contact with animals or faeces. In order to monitor the spread of enteric infections, RIVM charts for every year how often such infections and the pathogens occur in the Netherlands.

Overall, the incidence of enteric infections mainly transmitted through food was higher in 2022 than during the COVID-19 pandemic years of 2020 and 2021, although the incidence of campylobacteriosis and salmonellosis was not yet at pre-pandemic levels. In contrast, the number of infections with Shiga toxin-producing E. coli (STEC) in 2022 reached the highest level since 2016. The reason behind the increase in domestically acquired cases is unclear. The incidence of listeriosis, which remarkably did not decrease during the pandemic, was also higher in 2022 compared to 2016–2019.

The 2021/2022 rotavirus and norovirus season started earlier than usual, just like in 2020/2021. This was likely due to an increase in the number of susceptible individuals following the lifting of COVID19 restrictions. The total number of rotavirus cases was significantly higher in 2022 than in 2016-2019, while the total number of norovirus cases in 2022 was at the same level as before the pandemic.

The most notable outbreak in 2022 was an outbreak with 72 cases of typhoid fever (Salmonella Typhi) on a ship hosting asylum seekers. The drinking water supply was almost certainly the source of the contamination. In addition, there was a shigellosis outbreak related to travel to Cape Verde that continued into 2023.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Resterend

Grootte
1325 kb