Surveillance into zoonoses in broilers 2018-2019

Surveillance into zoonoses in broilers 2018-2019

Go to abstract

Samenvatting

Dieren kunnen ziekteverwekkers bij zich dragen waar mensen ook ziek van kunnen worden. De ziekten die ze veroorzaken noemen we zoönosen. In 2018 en 2019 onderzochten het RIVM en de NVWA hoe vaak een aantal van deze ziekteverwekkers voorkwamen bij vleeskuikens. Hiervoor zijn vleeskuikens op 198 Nederlandse bedrijven onderzocht. Daarnaast hebben 132 veehouders, gezinsleden en medewerkers meegedaan aan dit onderzoek. Het RIVM heeft gekeken of dezelfde ziekteverwekkers ook bij deze mensen voorkwamen. De meeste van deze ziekteverwekkers veroorzaken diarree, maar soms kunnen infecties ernstiger verlopen. Er is ook naar ESBL-producerende bacteriën gekeken, omdat zij ongevoelig zijn voor een belangrijke groep antibiotica. Bij de onderzochte vleeskuikens komen een aantal ziekteverwekkers vaak voor. Ze zitten in de darmen van de dieren en dus ook in de mest. Vlees kan besmet raken in het slachthuis als er mest op komt. Mensen kunnen een besmetting voorkomen door alleen kip te eten als het goed gaar is. Ook is het belangrijk te voorkomen dat ander voedsel in contact komt met rauw vlees. Van de onderzochte ziekteverwekkers kwamen ESBL-producerende bacteriën het vaakst voor bij de vleeskuikens: op 36 procent van de bedrijven. Bij veehouders en gezinsleden kwam dit type bacterie bij 7 procent van de deelnemers voor. Dit is ongeveer even vaak als bij de hele Nederlandse bevolking. De bacterie Campylobacter is op 32 procent van de bedrijven gevonden. Dit is ongeveer even vaak als bij onderzoek naar Campylobacter tussen 1999-2002. Bij twee van de deelnemers is deze bacterie ook gevonden. Op vleeskuikenbedrijven wordt volgens Europese regels standaard Salmonella-onderzoek gedaan. Op 11 procent van de bedrijven kwam de salmonellabacterie voor bij de vleeskuikens. De typen salmonellabacteriën die zijn gevonden, kunnen bij mensen diarree veroorzaken. Salmonella is ook bij één deelnemer gevonden. STEC en Listeria kwamen heel weinig voor bij de vleeskuikens. Deze bacteriën zijn op 1 procent (Listeria) of minder (STEC) van de bedrijven gevonden.

Abstract

Animals can carry pathogens that can cause disease in humans. The diseases which they cause are known as zoonoses. In 2018 and 2019 the National Institute for Public Health and the Environment [Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu] (RIVM) and the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority [Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit] (NVWA) investigated how often some of these pathogens occurred in broilers. This study involved broilers at 198 farms as well as 132 livestock farmers, family members and employees. RIVM assessed whether the same pathogens also occurred in these persons. Most of these pathogens usually cause diarrhoea, but the infections can sometimes be more severe. ESBL-producing bacteria were also assessed, as they are resistant to an important group of antibiotics.

A number of pathogens occur frequently in the investigated broilers. They are present in the animals' intestines and therefore in the manure as well. Meat can become contaminated in the slaughterhouse if it comes into direct contact with the manure. People can prevent an infection by only eating chicken that has been thoroughly cooked. It is also important to prevent other food from coming into contact with raw meat.

Of the pathogens investigated, ESBL-producing bacteria were found most often, namely in the broilers on 36% of the farms. Among livestock farmers and family members, these bacteria were found in 7% of participants. This is comparable to the percentage in the general Dutch population.

Campylobacter was found on 32% of broiler farms. This is comparable to the numbers from Campylobacter surveillance conducted between 1999 and 2002. Campylobacter was also found in two of the human participants.

Salmonella surveillance is carried out on all broiler farms according to European legislation. Salmonella was reported in broilers from 11% of the farms. The types of Salmonella bacteria identified are those that can cause diarrhoea in people. Salmonella was also found in one human participant.

STEC and Listeria were found on very few broiler farms. These bacteria were detected on 1% (Listeria) or less (STEC) of the investigated farms.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1667 kb