Go to abstract

Samenvatting

De mug Aedes aegypti brengt virussen over die meerdere ziekten kunnen veroorzaken, zoals dengue, chikungunya en zika. De mug wordt bestreden omdat deze infectieziekten een groot gezondheidsprobleem vormen. Dit is het geval op het eiland Saba, dat onderdeel is van Caribisch Nederland. Om de ziekten te bestrijden heeft een Brits bedrijf met behulp van genetische modificatie de mug zodanig aangepast dat lokale muggenpopulaties teruggedrongen kunnen worden. Door de modificatie sterft het nageslacht vroegtijdig. Deze toepassing blijkt op Saba verwaarloosbaar kleine risico's voor mens en milieu met zich mee te brengen. Dit blijkt uit een technische evaluatie van de mogelijke inzet van deze genetisch gemodificeerde muggen. Het Bureau GGO (Genetisch Gemodificeerde Organismen) van het RIVM heeft deze evaluatie in opdracht van het bestuur van Saba uitgevoerd. Bij deze beoordeling is onder andere naar de voedselketen gekeken: verdwijnt er niet een belangrijke voedselbron wanneer de lokale muggenpopulatie wegvalt? Ook is onderzocht of het ongezond is als mensen per ongeluk een genetisch gemodificeerde mug inslikken. Een ander beoordelingspunt is of de mug door de genetische modificatie niet juist beter in staat wordt om ziekten over te brengen. Evaluatie van de effectiviteit van de inzet van de genetisch gemodificeerde muggen was geen onderdeel van deze technische evaluatie. Hetzelfde geldt voor sociaaleconomische effecten of de wenselijkheid om deze muggen in te zetten.

Abstract

The mosquito Aedes aegypti transmits viruses that cause diseases such as dengue, chikungunya and zika. Measures are taken to control the mosquito since these infectious diseases represent a significant health problem. This is the case on the island of Saba, a Dutch Caribbean island. In order to fight these diseases a British company has genetically modified the mosquito in such a way that it can suppress local mosquito populations. The modification causes the mosquitoes' offspring to die prematurely. The potential release of these mosquitoes on Saba is considered to result in negligible risks for human health and the environment.
This is the outcome of a technical evaluation of the potential release of these genetically modified mosquitoes. RIVM's GMO (Genetically Modified Organisms) Office was commissioned by the Executive Council of Saba to perform this evaluation.

Among others, this evaluation looked into effects on the food chain to determine whether an important food source would disappear if the local mosquito population were to be eliminated. It was also considered whether it is unhealthy if people accidentally swallow a genetically modified mosquito. Another element of the evaluation was whether the genetic modification would increase the efficiency of the mosquito to spread diseases.

An evaluation of the efficacy of application of the genetically modified mosquitoes was not part of this technical evaluation. The same applies to socio-economic effects or the desirability of using these mosquitoes.

Overig

Grootte
1.5MB