Template voor de veiligheidsbeoordeling van voedingssupplementen met kruiden

Template voor de veiligheidsbeoordeling van voedingssupplementen met kruiden

Go to abstract

Samenvatting

Consumenten gebruiken voedingssupplementen met kruiden vanwege hun natuurlijke imago en (veronderstelde) gezondheidsvoordelen. Deze kruidenpreparaten moeten veilig zijn volgens de Algemene Levensmiddelen Verordening en het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten. Vaak is het lastig om de veiligheid te beoordelen. Er is namelijk weinig informatie beschikbaar over de samenstelling van het voedingssupplement en de mogelijk schadelijke eigenschappen van de ingrediënten. Het RIVM heeft nu een sjabloon ontwikkeld waarmee de veiligheid van voedingssupplementen, en in het bijzonder kruidenpreparaten, op eenzelfde manier beoordeeld kan worden. Het sjabloon geeft eerst aan welke gegevens beschreven moeten worden. Afhankelijk van de hoeveelheid en kwaliteit van de beschikbare gegevens geeft het RIVM aan hoe hiermee de veiligheid beoordeeld kan worden. Er zijn veel verschillende voedingssupplementen te koop, onder meer via internet. De veiligheid en samenstelling van voedingssupplementen worden niet beoordeeld, bijvoorbeeld in een toelatingsprocedure, vóórdat ze op de markt worden gebracht. Dit wordt alleen gedaan als er aanwijzingen zijn dat een supplement misschien een risico voor de gezondheid vormt. Een eventuele beoordeling door de overheid gebeurt pas nadat de producten al op de markt beschikbaar zijn.

Abstract

Consumers are using plant food supplements due to their 'natural' image and (supposed) health benefits. Plant food supplements must be safe according to the General Food Law and the Herbal Preparations Decree under the Dutch Commodities Act.

However, safety assessments of these products are often problematic because of the limited information available about the composition of the supplement and the toxicity of the ingredients used. RIVM has developed a template for performing safety assessments for dietary supplements, particularly plant food supplements, in a standardized way.

Firstly, the template provides an overview of the information that is required. Depending on the extent and quality of this information, RIVM provides guidance on how this can be used to assess safety.

A wide range of dietary supplements are now commercially available, including on the internet. However, no premarket assessment of the safety and composition of dietary supplements is required, for instance as part of an authorization. Such assessments are only performed if there is an indication that a particular commercially available supplement may pose a risk to human health. A possible assessment by the government is carried out after the supplements are on the market.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
517 kb