Go to abstract

Samenvatting

De nieuwe Omgevingswet wordt ontwikkeld om de wet- en regelgeving voor ruimtelijke plannen te vereenvoudigen. Bij de vergunningverlening wordt bepaald hoe een activiteit in het gebied zodanig kan worden opgezet dat het niet schadelijk is voor de leefomgeving. Om dit proces eenvoudiger, sneller en goedkoper te laten verlopen, stelt het RIVM voor deze procedure stapsgewijs in te richten. Hiermee kan al op basis van beperkte informatie een beslissing worden genomen. Wanneer dat ontoereikend is, wordt steeds meer informatie in beschouwing genomen. Het RIVM doet deze voorstellen in een eerste verkenning naar mogelijkheden voor de vereenvoudiging. Bij de eerste stap wordt in de regelgeving aangegeven welke activiteiten waar en wanneer zijn toegestaan. Voor de tweede stap van de beoordeling is het nodig om te bepalen bij welke waarden (afkapgrenzen) activiteiten effecten op de omgeving veroorzaken. Pas als de afkapgrenzen worden overschreden, wordt getoetst aan de bestaande normen (omgevingswaarden). Bij deze stapsgewijze werkwijze is het van belang te controleren of de kwaliteit van de leefomgeving op orde blijft. Op die manier kan worden voorkomen dat deze ongemerkt verslechtert en er omgevingswaarden worden overschreden.

Abstract

The new Environmental Planning Act is designed with the aim of reducing the complexity of current legislation for spatial and environmental planning. When issuing environmental permits, activities will be assessed with regard to their potential negative impact on the environment. To make this process simpler, faster and cheaper, the RIVM proposes to apply a stepwise assessment procedure. In many cases a decision can be made based on the limited information available. However, in cases where this is not possible, additional information needs to be considered. The RIVM has introduced this proposal as a first step to exploring further options for simplification.

In the first step of this assessment procedure, the proposed regulations define when and where specific activities are permitted. In the second step, the RIVM proposes to determine the "cutoff limits" (afkapgrenzen) of activities which affect the environment. If the activity in question exceeds these cutoff limits, it will be assessed with regard to its effect on environmental standards.

With the introduction of the proposed stepwise assessment procedure, it is important to monitor whether the quality of the environment is maintained. In this way any deterioration or exceedance of environmental values will be made visible and can therefore be prevented.

Overig

Grootte
3.46MB