Ondersteuning geïntegreerde aanpak voor kleinschalige drinkwater en sanitaire voorzieningen

Ondersteuning geïntegreerde aanpak voor kleinschalige drinkwater en sanitaire voorzieningen

Go to abstract

Samenvatting

Wereldwijd halen veel kleine dorpen en gemeenschappen hun drinkwater uit verschillende waterbronnen. Het is niet zeker dat het drinkwater dan schoon is. Verder zijn hier sanitaire voorzieningen die vaak minder goed worden beheerd, waardoor ziekteverwekkers in drinkwaterbronnen of de omgeving kunnen terechtkomen. Dat kan ook in Nederland of Europa het geval zijn. Mensen kunnen ziek worden als zij bijvoorbeeld via drinkwater, of gewassen in contact komen met deze ziekteverwekkers Goed en veilig beheer is dan ook belangrijk om de kans via water ziek te worden zo klein mogelijk te maken.

Daarom hebben het RIVM en de Duitse organisatie UBA in 2021 een werkwijze ontwikkeld die veilig beheer van kleinschalig drinkwater en sanitaire voorzieningen combineert. Deze werkwijze, integrated Water and Sanitation Safety Planning (iWSSP) geheten, brengt besmettingsroutes van drinkwater in kaart. Zo kunnen maatregelen worden genomen om besmettingen te voorkomen. Deze aanpak draagt bij aan zowel schoon drinkwater als veilige sanitaire voorzieningen.

In dit rapport geven het RIVM en UBA handvatten voor mensen die werken met kleine systemen en de werkwijze voor hun gemeenschap willen invoeren. De gecombineerde werkwijze is vooral gewenst wanneer dorpen of gemeenschappen weinig geld of kennis hebben. De aanpak kan wereldwijd worden gebruikt. Voor de iWSSP zijn de aanpakken samengevoegd die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO World Health Organization (World Health Organization)) voor beide systemen apart heeft ontwikkeld. iWSSP bestaat uit zes stappen om de mogelijke risico’s van drinkwater en sanitaire voorzieningen te herkennen en te beperken. De zes stappen van iWSSP worden kort uitgelegd. Verder geeft het rapport ondersteunen praktische tips en kant-en-klare documenten de invoering van de aanpak in kleine drinkwater- en sanitaire systemen. Alle zes stappen moeten worden doorlopen om iWSSP in kleine systemen in te voeren.

Abstract

Globally, many small villages and communities receive their drinking water from various water sources. It is not certain that the drinking water will be clean. Furthermore, sanitation facilities are often less well managed in these places, which may lead to microbial contamination of the drinking water sources or the environment. This can also happen in Europe. People can become ill if they come into contact with these pathogens, for example through drinking water or contaminated crops. Safe management is important to minimise the risk of becoming ill via drinking water and sanitation.

In 2021, the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM, the Netherlands) and the German Environment Agency (UBA) developed an approach that integrates safe management of small-scale drinking water supply and sanitation services. This method, called integrated Water and Sanitation Safety Planning (iWSSP), identifies contamination routes of drinking water and sanitation. In this way, measures can be taken to prevent infections. This approach contributes to clean drinking water and safe sanitation.

In this report, RIVM and UBA provide tools for people who are operating within small rural systems and seeking to implement iWSSP for the benefit of their communities. The combined method is particularly desirable when villages or communities have limited resources. The approach can be used worldwide. For iWSSP, the approaches developed separately by the World Health Organization (WHO) for both drinking water and sanitation systems have been merged. iWSSP consists of six steps to assess and manage potential risks of drinking water and sanitation. The six steps of iWSSP are briefly explained. Further, the report provides practical tips and ready-to-use documents to support implementing the approach in small drinking water and sanitation systems. All six steps must be completed to implement iWSSP fully in small systems.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
927 kb