Samenvatting

Mensen mogen geen schade aan hun gezondheid oplopen tijdens werken met gevaarlijke stoffen. Daarom is voor veel stoffen een grenswaarde vastgesteld. Dat is een maximale hoeveelheid van een stof die in de lucht op de werkplek mag zitten. Werkgevers moeten maatregelen nemen om hun werknemers te beschermen. Deze maatregelen moeten zorgen dat de hoeveelheid van een stof in de lucht op de werkplek onder de grenswaarde blijft. In Nederland moeten werkgevers zelf grenswaarden vaststellen voor veel stoffen die zij gebruiken (bedrijfsgrenswaarden). De overheid vult deze aan met wettelijke, publieke grenswaarden voor sommige, erg gevaarlijke stoffen. Ook binnen Europa worden wettelijke grenswaarden vastgesteld. Deze grenswaarden moet de Nederlandse overheid invoeren in de nationale wetgeving.

Deze notitie beschrijft de stappen voor het vaststellen van wettelijke, publieke grenswaarden voor chemische stoffen op de werkplek in Nederland en de relatie met Europese wettelijke grenswaarden. De notitie is opgesteld op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
672 kb