Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft met de Waterdienst van Rijkswaterstaat (voorheen RIZA: Rijksintituut voor Zoetwaterbeheer en Afvalwaterzuivering) een alternatieve methode ontwikkeld om de effecten van giftige stoffen in oppervlaktewater te meten. Met deze methode is eenvoudig te achterhalen of toxische stoffen de oorzaak zijn als ecologische doelen, die voortvloeien uit de Kaderrichtlijn Water, niet worden gehaald. Ook is de methode geschikt om bronnen van toxische stoffen te identificeren. Van oudsher worden hiervoor vooral chemische technieken ingezet. Die hebben als nadeel dat ze slechts een klein deel van het grote aantal chemicalien in oppervlaktewater kunnen meten. De methode werkt met zogeheten bioassays. Hiervoor wordt de reactie van vijf soorten organismen gepeild op het te onderzoeken water. Bij een reactie kan desgewenst uitgezocht worden welke stof hiervan de oorzaak is. Met de methode is ook het versterkende effect van meerdere stoffen bij elkaar te achterhalen. Een ander voordeel wordt behaald met een voorbehandeling met hars, waarmee de verontreiniging wordt geconcentreerd. Hierdoor is een korte test even effectief als een langlopende, en dus duurdere test, ook als het water niet acuut toxisch is. Natuurlijke factoren die de toxiciteit van water beinvloeden zijn bovendien met deze methode uitgeschakeld. Wel blijft de toxiciteit van metalen en een beperkt deel van de organische stoffen buiten beeld.

Abstract

The National Institute for Public Health and the Environment, together with the Centre of Water Management (formerly called Institute for Inland Water Management and Waste Water Treatment), developed a method to measure the effects of toxic substances in surface water. This method can be used to find out if, when ecological targets following from the European Water Framework Directive are not met, this is caused by toxic substances. The method can also be used to identify sources of toxic substances. Traditionally, mainly chemical techniques are applied for these purposes, but the disadvantage is that they do not cover the large amounts of chemicals potentially present in surface waters.
The method uses bioassays. For this purpose, the response of five species in the water under investigation is studied. If a response is found, the substances causing this can be identified (if desired). The method enables to investigate the combined effects of substances (synergistic or antagonistic).
Another advantage can be achieved by sample pre-treatment with a resin, allowing to concentrate the toxic substances. This way acute tests can be used instead of chronic test (which are more expensive) even if no acute effects can be found in the original (not concentrated) sample. In addition, natural factors that influence the toxicity of surface water do not disturb the method after this pre-treatment. Unfortunately, the toxicity of metals can not be investigated with this method.

Overig

Grootte
3.6MB